Zebranie sprawozdwacze

We wtorek, 27 lutego 2024 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszej jednostki, na które przybyli: Prezes Zarządu Amica S.A – Jacek Rutkowski, Prezes Fundacji Amicis – Małgorzata Rutkowska, Starosta Powiatu szamotulskiego – Beata Hanyżak, Burmistrza Miasta i Gminy Wronki – Mirosław Wieczór, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach – st. bryg. Ireneusz Pers, Komendant Gminny ZOSP RP we Wronkach dh Marek Marcinkowski, zaproszeni goście z zakładu Amica S.A. oraz druhny i druhowie OSP Amica.

Zebranie otworzyła i zaproszonych gości powitała Prezes OSP Amica dh Marta Napierała – Werner. Tego typu spotkanie – tak jak w innych jednostkach jest okazją do podsumowań, podziękowań oraz przedstawienia planów na przyszłość.

Strażacy z Amiki w zeszłym roku 70 razy wyjeżdżali do różnych zdarzeń: pożary – 12 razy, miejscowe zagrożenia – 54 razy, alarmy fałszywe – 4 razy (w tym 1 raz poza powiat i 2 razy poza gminę Wronki). Działalność druhów to nie tylko pomaganie podczas akcji, ale również wspieranie fundacji Amicis, pomagając im w przedsięwzięciach.
Sprawozdanie z działalności za rok 2023 i plan działalności na rok bieżący przedstawił dh Łukasz Kawka.
Sprawozdanie Finansowe przedstawiła dh Iwona Kaprykowska, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjne przedstawiał dh Monika Pollok..
Na wniosek Komisji Rewizyjnej walne zebranie udzieliło Zarządowi OSP Amica absolutorium za rok sprawozdawczy.

Walne zebranie to również okazja do wręczenia odznaczeń dla strażaków.
Odznakę Strażak Wzorowy otrzymała dh Paulina Roj i dh Anna Cichocka, natomiast wysługę lat otrzymali: dh Paweł Kwiatecki – 25 lat, dh Robert Nowacki – 10 lat służy.
Wręczenia odznaczeń dokonali: st. bryg. Ireneusz Pers – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, dh Marek Marcinkowski Komendant Gminny oraz dh Marta Napierała Werner – Prezes OSP Amica.
Jednostka poza licznym kursami i szkoleniami, może pochwalić się nowym sprzętem, który trafił na wyposażenie. Nowe ubrania specjalne, ubrania koszarowe, rękawice strażackie,  pompa elektryczna, pilarka ratownicza, zbiornik przenośny na wodę 5000l, lanca gaśnicza, buty strażackie czy maski do aparatu powietrznego pomogą druhnom i druhom nieść pomoc i dbać o bezpieczeństwo – nie tylko w Amice.

Jednostka liczy aktualnie 48 członków (w tym 10 kobiet) i 7 członków honorowych.