Interwencja strażaków we Wronkach. Rozszczelniony zbiornik z substancją

W środę, 21 lutego o godz. 8.27 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które informowało o rozszczelnionym zbiorniku z substancją na terenie zakładu w miejscowości Wronki.

Oprócz czterech zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowy OSP Wronki, OSP Amica, natomiast dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu zadysponował Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego z JRG 6 Poznań,
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali zbiornik o pojemności 1m3 (DPPL typu mauser) z nieznaną substancją, który znajdował się na plac składowy, ze zbiornika wydobywał się jasny dym i opary, w górnej części zbiornik uległ rozszczelnieniu i w wyniku reakcji chemicznej zwiększył swoją objętość. Nie było konieczności ewakuacji pracowników. Po przybyciu na miejsce zdarzenia SGRChem Poznań 6 dokonano rozpoznania sytuacji – zastano zbiornik DPPL wyraźnie odkształcony w wyniku działania ciśnienia w jego wnętrzu, wykazywał miejscowe nagrzanie, doszło do przerwania ciągłości zbiornika przez które wydobywała się para.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu strefy bezpieczeństwa 50m przed dostępem osób postronnych (pracowników), rozstawieniu kurtyn wodnych, dokonaniu pomiaru temperatury zbiornika, natomiast dalsze działania SGRChem Poznań polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, prognozowaniu rozwoju zagrożenia, nadzorowano liczbę ratowników i pomiaru czasu pracy w strefie zagrożenia, pobraniu próbek w celu weryfikacji substancji i potwierdzeniu jej składu chemicznego, przemieszczeniu zbiornika w inne miejsce, rozcięciu zbiornika w celu całkowitego otwarcia przy pomocy sprzętu elektrycznego oraz dekontaminacji sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej. Po otwarciu zbiornika ujawniono zawartość, która uległa polimeryzacji.
W działaniach ratowniczych trwających ponad 10 godzin brało udział 12 zastępów (37 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Źródło: KP PSP Szamotuły