Statystyka

Udział OSP Amica, w działaniach ratowniczych, w latach 2013-2021

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Razem 16 23 31 24 30 51 60 50 74
Pożary 5 9 12 6 10 22 38 28 23
Miejscowe zagrożenia 11 12 14 16 20 26 18 19 45
Alarmy Fałszywe 0 2 5 2 0 3 4 3 6
Poza terenem gminy 0 2 0 0 0 3 4 3 1