Statystyka

Udział OSP Amica, w działaniach ratowniczych, w latach 2010-2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Razem 48 19 19 16 22 31 24 30 51
Pożary 0 1 3 5 9 12 6 10 22
Miejscowe zagrożenia 48 18 16 11 12 14 16 20 26
Alarmy Fałszywe 0 0 0 0 1 5 2 0 3
Poza terenem gminy 2 1 0 0 2 0 0 0 3
Ilość akcji ratowniczo-gaśniczych przeprowadzonych przez jednostki OSP MiG Wronki, w latach 2010-2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Razem 337 362 239 219 299 336 330 368 343
Pożary 48 51 39 39 51 86 59 44 62
Miejscowe zagrożenia 284 309 206 180 245 243 263 319 272
Alarmy Fałszywe 5 0 0 0 3 7 8 4 9
Poza terenem gminy 9 12 12 4 12 16 8 9 17
Poza terenem powiatu 1 2 1 0 4 0 0 1 3
Udział poszczególnych jednostek OSP MiG Wronki, w działaniach ratowniczych, w latach 2010-2018
Jednostka OSP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Wronki 274 284 202 190 240 291 267 305 286
Amica 48 19 19 16 22 31 24 30 51
Chojno 25 30 17 16 33 44 34 46 45
Ćmachowo 5 24 7 3 7 8 8 7 14
Jasionna 5 16 7 7 13 10 6 6 13
Kłodzisko 7 9 6 3 10 6 5 8 12
Lubowo 11 6 4 1 8 11 9 14 7
Marianowo 7 10 6 3 5 5 4 5 1
Samołęż 3 12 1 1 8 5 5 7 7
Wartosław 1 9 4 3 7 10 9 6 8
Wróblewo 4 9 7 1 11 2 5 4 5
Rzecin 7 6 6 3 2 5 5 3 9