Statystyka

Udział OSP Amica, w działaniach ratowniczych, w latach 2015-2022

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Razem 31 24 30 51 60 50 75 90
Pożary 12 6 10 22 38 28 24 24
Miejscowe zagrożenia 14 16 20 26 18 19 45 64
Alarmy Fałszywe 5 2 0 3 4 3 6 2
Poza terenem gminy 0 0 0 3 4 3 1 1