Statystyka

Udział OSP Amica w działaniach ratowniczych w latach 2015-2023

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023
Razem 31 24 30 51 60 50 75 60
Pożary 12 6 10 22 38 28 24 9
Miejscowe zagrożenia 14 16 20 26 18 19 45 47
Alarmy Fałszywe 5 2 0 3 4 3 6 4
Poza terenem gminy 0 0 0 3 4 3 1 1