Zarząd

Zarząd OSP Amica od 15 czerwca 2021 roku

    

Zarząd OSP Amica

    

Marta Napierała-Werner – Prezes OSP
Zarząd OSP Amica

    

Łukasz Kawka – Wiceprezes OSP
Zarząd OSP Amica

    

Robert Kubiak – Wiceprezes-Naczelnik
Zarząd OSP Amica

    

Marcin Małecki – Zastępca Naczelnika
Zarząd OSP Amica

    

Iwona Kaprykowska – Sekretarz
Zarząd OSP Amica

    

Halina Roj – Skarbnik
Zarząd OSP Amica

    

Łukasz Roj – Gospodarz
Zarząd OSP Amica

    

Karol Woźnicki – Członek zarządu
Zarząd OSP Amica

    

Paweł Konkol – Członek zarządu
Zarząd OSP Amica

    

Komisja rewizyjna OSP Amica

    

Monika Pollok – Przewodnicząca komisji rewizyjnej
Zarząd OSP Amica

    

Marcin Górowski – Wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej
Zarząd OSP Amica

    

Paulina Piechowiak – Członek komisji rewizyjnej
Zarząd OSP Amica

    

Piotr Krzyżaniak – Członek komisji rewizyjnej
Piotr Krzyżaniak - członek komisji rewizyjnej