Zarząd

Zarząd OSP Amica od 06 lutego 2019 roku

Marta Napierała-Werner - prezes OSP
Marta Napierała-Werner – Prezes OSP
Łukasz Kawka - wiceprezes OSP
Łukasz Kawka – Wiceprezes OSP
Robert Kubiak - wiceprezes-naczelnik
Robert Kubiak – Wiceprezes-Naczelnik
Karol Woźnicki - zastępca naczelnika
Karol Woźnicki – Zastępca Naczelnika
Iwona Kaprykowska - sekretarz
Iwona Kaprykowska – Sekretarz
Halina Roj - skarbnik
Halina Roj – Skarbnik
Halina Roj - skarbnik
Łukasz Roj – Gospodarz
Władysław Garncarek - członek zarządu
Władysław Garncarek – Członek zarządu
Romuald Ziołek - członek zarządu
Romuald Ziołek – Członek zarządu

    

Komisja rewizyjna OSP Amica

Monika Sikora-Gałązka - przewodnicząca komisji rewizyjnej
Monika Sikora-Gałązka – Przewodnicząca komisji rewizyjnej
Marcin Górowski - wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej
Marcin Górowski – Wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej
Piotr Krzyżaniak - członek komisji rewizyjnej
Piotr Krzyżaniak – Członek komisji rewizyjnej