Zarząd

Zarząd OSP Amica od 13 stycznia 2016 roku

Marta Napierała-Werner - prezes OSP
Marta Napierała-Werner – Prezes OSP
Łukasz Kawka - wiceprezes OSP
Ryszard Roj - wiceprezes-naczelnik
Łukasz Kawka – Wiceprezes OSP
Ryszard Roj – Wiceprezes-Naczelnik
Karol Woźnicki - zastępca naczelnika
Iwona Kaprykowska - sekretarz
Karol Woźnicki
Zastępca Naczelnika
Iwona Kaprykowska
Sekretarz
Halina Roj - skarbnik
Marcin Górowski - gospodarz
Halina Roj
Skarbnik
Marcin Górowski
Gospodarz
Władysław Garncarek - członek zarządu
Romuald Ziołek - członek zarządu
Władysław Garncarek
Członek zarządu
Romuald Ziołek
Członek zarządu

Komisja rewizyjna OSP Amica

Monika Sikora-Gałązka - przewodnicząca komisji rewizyjnej
Monika Sikora-Gałązka
Przewodnicząca komisji rewizyjnej
Robert Kubiak - wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej
Piotr Krzyżaniak - członek komisji rewizyjnej
Robert Kubiak
Wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej
Piotr Krzyżaniak
Członek komisji rewizyjnej