Sprzęt

Samochód ratowniczo-gaśniczy MERCEDES ATEGO 1329AF GBARt 2,5/24

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBARt 2,5/24 MERCEDES ATEGO 1329AF, rok produkcji 2012, napęd 4×4 z blokadą przedniego i tylnego mostu, obsada pojazdu 6 osób, zbiornik wodny o pojemności 2500 l, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 l, wydajności autopompy 2400 l/min przy ciśnieniu 8 bar oraz 470 l/min przy ciśnieniu 40 bar podając prąd wody za pomocą linii szybkiego natarcia.

Ponadto samochód wyposażony jest w armaturę wodno pianową, sprzęt burzący, sprzęt ochrony dróg oddechowych – aparaty Auer , ratowniczy sprzęt hydrauliczny, maszt oświetleniowy 4 x 500W wysuwany pneumatycznie, agregat prądotwórczy 6,5kW, pompę szlamową elektryczną, pompę pływającą NIAGARA, pilarkę do drewna STIHL MS 361, piłę do stali i betonu STIHL TS 420, drabinę wysuwaną aluminiową D10W, drabinę wysuwaną aluminiową teleskopową, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – torba plecak, deska ortopedyczna, zestaw szyn kramera, ledowe oświetlenie przenośne wraz z masztem, pompę elektryczną do substancji niebezpiecznych FLUX, neutralizator do substancji ropopochodnych, tłumicę aluminiową teleskopową, radiotelefon przewoźny Motorola GM 360, radiotelefony przenośne Motorola.

Pojazd wraz z obsadą zdolny jest do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych.
Zabudowa wykonana przez P.U.H Moto Truck Leszek Chmiel Kielce.

Samochód ratowniczo-gaśniczy Lublin 3 GLBA

Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy GLBA Lublin 3, rok produkcji 1999, napęd 4×2, obsada pojazdu 6 osób, zbiornik wodny o pojemności 300 l, agregat wysokociśnieniowy AWP 65/40 za pomocą, którego można podawać wodę do linii szybkiego natarcia.

Ponadto samochód wyposażony jest w sprzęt burzący, sprzęt ochrony dróg oddechowych – aparaty Auer, maszt oświetleniowy 2 x 1000W wysuwany pneumatycznie, agregat prądotwórczy 2,5 kW, pilarkę do drewna STIHL MS 251, drabinę wysuwaną aluminiową, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – torba, deska ortopedyczna, zestaw szyn kramera, przenośny maszt oświetleniowy 3 x 500W, neutralizator do substancji ropopochodnych, tłumicę aluminiową teleskopową, radiotelefon przewoźny Motorola GM 300, radiotelefony przenośne Motorola, skrzynkę z narzędziami nieiskrzącymi, pachołki drogowe z lampą błyskową 4szt, opaska pneumatyczna do uszczelniania rur, detektor gazu, linki ratownicze i asekuracyjne, worki do zabezpieczania studzienek kanalizacyjnych.

Pojazd wraz z obsadą zdolny jest do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych.
Zabudowa wykonana przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Bielsko Biała.

Przyczepa gaśnicza
Przyczepa gaśnicza
Motopompa Tohatsu
Motopompa Tohatsu
Alarmowanie strażaków
Alarmowanie strażaków

Jednostka OSP Amica może być alarmowana z KP PSP w Szamotułach lub punktu alarmowego, który znajduje się na portierni Fabryki Kuchni poprzez pagery i syrenę oraz za pomocą wysyłanych SMS-ów na telefon komórkowy, system ten został zamontowany w grudniu 2004 roku i rozbudowany o terminal DTG-53 w marcu 2007 i 2010 roku.