Sprzęt

Samochód ratowniczo-gaśniczy MERCEDES ATEGO 1329AF GBARt 2,5/24

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBARt 2,5/24 MERCEDES ATEGO 1329AF, rok produkcji 2012, napęd 4×4 z blokadą przedniego i tylnego mostu, obsada pojazdu 6 osób, zbiornik wodny o pojemności 2500 l, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 l, wydajności autopompy 2400 l/min przy ciśnieniu 8 bar oraz 470 l/min przy ciśnieniu 40 bar podając prąd wody za pomocą linii szybkiego natarcia.

Ponadto samochód wyposażony jest w armaturę wodno pianową, sprzęt burzący, agregat oddymiający Skorpion, agregat prądotwórczy 6,5kW, sprzęt ochrony dróg oddechowych – aparaty MSA , defibrylator AED, detektor napięcia HOTSTICK, detektor wielogazowy MSA ALTAIR, drabina nasadkowa, drabinę wysuwaną aluminiową D10W, drabinę wysuwaną aluminiową teleskopową, kamerę termowizyjną FLIR K2, ratowniczy sprzęt hydrauliczny HOLMATRO, maszt oświetleniowy ledowy wysuwany pneumatycznie, przenośny maszt oświetleniowy PELI, latarki, dyski sygnalizacyjne,  pompę szlamową elektryczną, pompę pływającą NIAGARA, podpory do stabilizacji pojazdu, pilarkę do drewna STIHL MS 361, piłę do stali i betonu STIHL TS 420, poduszki pneumatyczne SAWA, pompę elektryczną do substancji niebezpiecznych FLUX, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – torba plecak, deska ortopedyczna, zestaw szyn kramera, , neutralizator do substancji ropopochodnych, radiotelefon przewoźny Motorola DM 4600E, radiotelefony przenośne Motorola, sygnalizatory bezruchu, zestaw do zabezpieczania poduszek Airbag.

Pojazd wraz z obsadą zdolny jest do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych.
Zabudowa wykonana przez P.U.H Moto Truck Leszek Chmiel Kielce.

Samochód ratowniczo-gaśniczy Lublin 3 GLBA

Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy GLBA Lublin 3, rok produkcji 1999, napęd 4×2, obsada pojazdu 6 osób, zbiornik wodny o pojemności 300 l, agregat wysokociśnieniowy AWP 65/40 za pomocą, którego można podawać wodę do linii szybkiego natarcia.

Ponadto samochód wyposażony jest w sprzęt burzący, agregat prądotwórczy 4,2 kW, sprzęt ochrony dróg oddechowych – aparaty MSA, detektor wielogazowy MSA ALTAIR, drabinę wysuwaną aluminiową, lampy ostrzegawcze, latarki,  maszt oświetleniowy ledowy wysuwany pneumatycznie, pilarkę do drewna STIHL MS 261,  zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – torba, deska ortopedyczna, zestaw szyn kramera, przenośny maszt oświetleniowy ledowy, neutralizator do substancji ropopochodnych, radiotelefon przewoźny Motorola DM 4600E, radiotelefony przenośne Motorola, skrzynkę z narzędziami nieiskrzącymi, pachołki drogowe z lampą błyskową 4szt, opaska pneumatyczna do uszczelniania rur, worki do zabezpieczania studzienek kanalizacyjnych.

Pojazd wraz z obsadą zdolny jest do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych.
Zabudowa wykonana przez SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Bielsko Biała.

Przyczepa gaśnicza do zaopatrzenia wodnego WIOLA W 600

Na wyposażeniu przyczepki znajduje się armatura wodno pianowa, motopompa przenośna TOHATSU, pompa pływająca, zbiornik brezentowy, sprzęt burzący.
Zabudowa została wykonana przez P.H.U SEBIK Pawłowo

Alarmowanie strażaków

Alarmowanie strażaków

Jednostka OSP Amica może być alarmowana z KP PSP w Szamotułach lub punktu alarmowego, który znajduje się na portierni Fabryki Kuchni poprzez pagery i syrenę oraz za pomocą wysyłanych SMS-ów na telefon komórkowy, system ten został zamontowany w grudniu 2004 roku i rozbudowany o terminal DTG-53 w marcu 2007 i 2010 roku.