Podsumowanie 2019 roku

Wronki – pożar żywopłotu

We wtorek, 31 grudnia o godz. 21.19 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze żywopłotu w miejscowości Wronki na ul. Miodowej.
Dyżurny Stanowiska Kierowania w Szamotułach do zdarzenia zadysponował jeden zastęp OSP Amica oraz dwa zastępy OSP Wronki.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali palący się żywopłot oraz drzewa ozdobne.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu na palące się drzewa i żywopłot.
W działaniach ratowniczych brały udział 3 zastępy (15 ratowników) z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Stróżki – pożar samochodu

W czwartek, 19 grudnia o godz. 13.15 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o pożarze samochodu osobowego oraz jednej osobie poszkodowanej w miejscowości Stróżki gm. Wronki.
Oprócz dwóch zastępów z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Wronki, OSP Amica, Zespół Ratownictwa Medycznego, Policja oraz Straż Miejska.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali samochód osobowy, który objęty był ogniem. Kierująca opuściła pojazd przed przybyciem SP i znajdowała się w pobliżu pod opieką funkcjonariuszy Policji.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu na palący się pojazd, schłodzeniu karoserii pojazdu oraz posprzątaniu drogi z pozostałości po pożarze.
Osoba poszkodowana po przebadaniu przez ratowników ZRM została przewieziona do szpitala w Szamotułach.
W działaniach ratowniczych brały udział 4 zastępy (20 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego, Policja oraz Straż Miejska.

Nowa Wieś – pożar sadzy

W sobotę, 7 grudnia o godz. 11.20 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym w miejscowości Nowa Wieś gm. Wronki.
Oprócz jednego zastępu z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Wronki oraz OSP Amica.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar sadzy w przewodzie kominowym. Mieszkańcy opuścili budynek mieszkalny przed przybyciem SP i znajdowali się w pobliżu.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu energii elektrycznej, wygaszeniu pieca centralnego ogrzewania, ugaszeniu pożaru sadzy za pomocą sita kominowego i proszku, wyczyszczeniu przewodu kominowego i wyczystki oraz przewietrzeniu budynku mieszkalnego.
W między czasie ratownicy sprawdzili pomieszczenia mieszkalne pod kątem gazów niebezpiecznych oraz sprawdzili przewód kominowy kamerą termowizyjną.
W działaniach ratowniczych brały udział 4 zastępy (17 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wronki – pożar w budynku mieszkalnym

W sobotę, 7 grudnia o godz. 8.57 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze instalacji elektrycznej w remontowanym budynku mieszkalnym w miejscowości Wronki.
Oprócz dwóch zastępów z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Wronki oraz OSP Amica.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali silne zadymienie w budynku mieszkalnym.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu energii elektrycznej, wejściu do budynku w aparatach ochrony dróg oddechowych w celu lokalizacji pożaru, podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu na palące się wyposażenie w pokoju, przewietrzeniu i oddymieniu budynku mieszkalnego, sprawdzeniu budynku kamerą termowizyjną w celu wykluczenia innych zarzewi ognia oraz wyniesieniu nadpalonych elementów wyposażenia.
Straty wyniosły 50 tys., natomiast uratowano mienie o wartości 150 tys.
W działaniach ratowniczych brało udział 5 zastępów (19 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nowi ratownicy w szeregach OSP na terenie powiatu szamotulskiego

24 listopada 2019 r. zakończyło się organizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”, które rozpoczęło się 19 października 2019 r.
Szkolenie realizowane było w systemie weekendowym. Wzięli w nim udział druhny i druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu szamotulskiego.
Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem „System Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez Komendanta Głównego PSP.
Kadrę dydaktyczną stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach.
Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo-gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów, powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy.
Ponadto w miesiącu październik strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli test w komorze dymowej znajdującej się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Poznaniu.
Test w komorze przygotował i sprawdził umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas).
24 listopada 2019 r. komisja egzaminacyjna w składzie mł. kpt. Miłosz Nowak – przewodniczący, kpt. Marcin Kina, dh Krzysztof Jopp przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 38 druhów, w tym 8 kobiet.
Nowi adepci sztuki pożarniczej w znaczący sposób wzmocnią siłę potencjału ratowniczego poszczególnych jednostek OSP z terenu powiatu szamotulskiego.
Ukończenie powyższego szkolenia, posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz aktualnego ubezpieczenia pozwala strażakom-ratownikom z jednostek OSP na bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i wykonywanie zadań w zastępie.
Serdecznie gratulujemy otrzymania pierwszych „szlifów strażackich”.

Wronki – zabezpieczenie lądowiska

W sobotę, 23 listopada o godz. 15.41 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o konieczności zabezpieczenia lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Wronki.
Dyżurny Stanowiska Kierowania w Szamotułach do zdarzenia zadysponował jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szamotułach, jeden zastęp OSP Amica oraz jeden zastęp OSP Wronki.
Działania SP polegały na wyznaczeniu i zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca LPR oraz pomocy w transporcie lekarza do Zakładu Karnego we Wronkach, gdzie przebywała osoba poszkodowana.
Osoba poszkodowana została przetransportowana do szpitala.
W działaniach ratowniczych brały udział 3 zastępy (17 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec LPR.

Wronki – pożar kontenera

We wtorek, 19 listopada o godz. 21.39 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze kontenera na śmieci w miejscowości Wronki na ul. Powstańców Wielkopolskich.
Dyżurny Stanowiska Kierowania w Szamotułach do zdarzenia zadysponował dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szamotułach, jeden zastęp OSP Amica oraz jeden zastęp OSP Wronki.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar kontenera ze śmieciami.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu na palące się śmieci.
W trakcie dojazdu do miejsca zdarzenia zastępy JRG Szamotuły zostały zawrócone do jednostki.
W działaniach gaśniczych brały udział 2 zastępy (12 ratowników) z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jasionna – zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowca

W poniedziałek, 18 listopada o godz. 12.03 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o konieczności zabezpieczenia lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Jasionna gm. Wronki.
Dyżurny Stanowiska Kierowania w Szamotułach do zdarzenia zadysponował jeden zastęp OSP Amica oraz jeden zastęp OSP Wronki.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali Zespół Ratownictwa Medycznego, który udzielał pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
Działania SP polegały na wyznaczeniu i zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca LPR.
W działaniach ratowniczych brały udział 2 zastępy (10 ratowników) z Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec LPR.

Pożarowo – samochód uderzył w drzewo

W poniedziałek, 18 listopada o godz. 9.20 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Pożarowo gm. Wronki.
Dyżurny Stanowiska Kierowania w Szamotułach do zdarzenia zadysponował jeden zastęp OSP Amica, jeden zastęp OSP Wronki, jeden zastęp OSP Kłodzisko oraz powiadomił Zespół Ratownictwa Medycznego i Policje.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali samochód osobowy marki Renault, który uderzył w drzewo. Kierujący opuścił pojazd przed przybyciem SP i znajdował się w pobliżu.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, rozłączeniu akumulatora oraz posprzątaniu drogi z pozostałości po wypadku.
Osoba poszkodowana po przebadaniu przez ZRM pozostała na miejscu.
W działaniach ratowniczych brały udział 3 zastępy (15 ratowników) z Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja.

Obelzanki – pożar pomieszczenia gospodarczego

W sobotę, 16 listopada o godz. 6.08 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze drewnianego budynku mieszkalnego w miejscowości Obelzanki gm. Wronki.
Oprócz trzech zastępów z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Amica, OSP Piotrowo oraz OSP Obrzycko, natomiast dyżurny SK PSP w Czarnkowie do zdarzenia zadysponował zastęp OSP Krucz.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar w pomieszczeniu gospodarczym budynku mieszkalnego. Właścicielka próbował gasić pożar za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu energii elektrycznej, oświetleniu terenu działań, podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu na palące się pomieszczenie, przewietrzeniu budynku mieszkalnego, sprawdzeniu budynku kamerą termowizyjną w celu wykluczenia innych zarzewi ognia oraz dogaszeniu pogorzeliska.
Spaleniu uległ hydrofor oraz część drewnianej konstrukcji.
Straty wyniosły 2 tys., natomiast uratowano mienie o wartości 500 tys.
W działaniach ratowniczych brało udział 7 zastępów (31 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wronki – samochód uderzył w drzewo

W piątek, 11 października o godz. 14.07 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o uderzeniu samochodu osobowego w drzewo w miejscowości Wronki na ul. Mickiewicza.
Dyżurny Operacyjny Powiatu do zdarzenia zadysponował wozy bojowe OSP Amica, OSP Wronki oraz Policje.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali samochód osobowy marki Renault Laguna, który uderzył w drzewo. Kierująca opuściła pojazd przed przybyciem SP i znajdowała się w pobliżu.
W trakcie prowadzonych działań kierująca źle się poczuła i na miejsce zdarzenia zadysponowano Zespół Ratownictwa Medycznego.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozłączeniu akumulatora w uszkodzonym samochodzie, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, pomocy Policji w kierowaniu ruchem drogowym oraz posprzątaniu drogi z pozostałości po wypadku.
W działaniach ratowniczych brały udział 2 zastępy (12 ratowników) z Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja.
Przyczyny zdarzenia ustala Policja.

Samołęż – dachowanie samochodu

W czwartek, 10 października o godz. 19.31 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego oraz oddaleniu się kierującego pojazdem w miejscowości Samołęż gm. Wronki.
Oprócz dwóch zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Wronki, OSP Amica oraz Policja.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali samochód osobowy marki Renault Clio, który po dachowaniu znajdował się w pobliżu sklepu. Kierujący pojazdem oddalił się z miejsca zdarzenia.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu działań, postawieniu pojazdu na koła, rozłączeniu akumulatora w uszkodzonym samochodzie, przeszukaniu najbliższej okolicy w celu odnalezienia kierującego oraz posprzątaniu drogi z pozostałości po wypadku.
W trakcie prowadzonych działań jeden zastęp JRG Szamotuły został zawrócony z trasy do jednostki.
W działaniach ratowniczych brały udział 4 zastępy (21 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Policja.
Przyczyny zdarzenia ustala Policja.

Wronki – samochód uderzył w szykany, pięć osób poszkodowanych

W poniedziałek, 7 października o godz. 1.42 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o uderzeniu samochodu w betonowe szykany oraz pięciu osobach poszkodowanych na drodze wojewódzkiej nr 182 w miejscowości Wronki.
Oprócz dwóch zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Wronki, OSP Amica, Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz Policja.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali samochód marki Opel Vivaro, który uderzył w betonowe szykany oddzielające pasy ruchu przed wjazdem samochodów ciężarowych na most.
Kierujący i pasażerowie (siedem osób) opuścili pojazd przed przybyciem SP i znajdowali się w pobliżu.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, rozłączeniu akumulatora w uszkodzonym samochodzie, oświetleniu terenu działań, pomocy policji w kierowaniu ruchem drogowym, sorpcji płynów eksploatacyjnych oraz posprzątaniu drogi z pozostałości po wypadku.
Trzy osoby poszkodowane po przebadaniu przez ratowników ZRM zostały przewiezione do szpitala w Czarnkowie, kolejne dwie zostały przewiezione do szpitala w Szamotułach, pozostałe dwie osoby nie wymagały pomocy medycznej i pozostały na miejscu zdarzenia.
W trakcie prowadzonych działań jeden zastęp JRG Szamotuły został zawrócony z trasy do jednostki.
W działaniach ratowniczych brały udział 3 zastępy (14 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, trzy Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz Policja.
Przyczyny zdarzenia ustala Policja.

Wróblewo – samochód uderzył w drzewo, jedna osoba poszkodowana

W sobotę, 5 października o godz. 17.40 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o uderzeniu samochodu osobowego w drzewo oraz jednej osobie poszkodowanej na drodze wojewódzkiej nr 182 w miejscowości Wróblewo gm. Wronki.
Oprócz dwóch zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Wronki, OSP Amica, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali samochód osobowy, który uderzył w drzewo i znajdował się na pobliskim polu. Pojazdem podróżowały trzy osoby, poszkodowana kobieta wypadła z pojazdu.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, rozłączeniu akumulatora, oświetleniu terenu działań, pomocy policji w kierowaniu ruchem drogowym oraz posprzątaniu drogi z pozostałości po wypadku.
Poszkodowana kobieta po przebadaniu przez ratowników ZRM została przewieziona do szpitala w Szamotułach, pozostałe dwie osoby nie wymagały pomocy medycznej i pozostały na miejscu zdarzenia.
W trakcie prowadzonych działań jeden zastęp JRG Szamotuły został zawrócony z trasy do jednostki.
W działaniach ratowniczych brały udział 3 zastępy (14 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja.
Przyczyny zdarzenia ustala Policja.

Tragiczny wypadek w Starym Mieście, nie żyją dwie osoby

W piątek, 20 września o godz. 20.17 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o wypadku drogowym z udziałem dwóch samochodów oraz osobach poszkodowanych, które pozostają uwięzione w pojeździe na drodze wojewódzkiej nr 182 w miejscowości Stare Miasto gm. Wronki.
Oprócz dwóch zastępów z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Wronki, OSP Amica, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali dwa samochody osobowe oraz ciągnik rolniczy, które zderzyły się ze sobą, dwie osoby poszkodowane znajdowały się uwięziona wewnątrz pojazdu Ford Focus, pozostali uczestnicy zdarzenia opuścili pojazdy przed przybyciem SP i znajdowali się w pobliżu. Samochód marki BMW i ciągnik rolniczy z przyczepą znajdował się na pasie ruchu, natomiast Ford Focus znajdował się na poboczu drogi.
Prawdopodobnie do wypadku doszło w wyniku uderzenia samochodu marki BMW w tył poprzedzającego go pojazdu marki Ford Focus, który następnie uderzył w tył ciągnika rolniczego.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu działań, wykonaniu dostępu przy użyciu narzędzi hydraulicznych do osób poszkodowanych znajdujących się w pojeździe, wydobyciu dwóch osób z pojazdu, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) wspólnie z ratownikami ZRM, rozłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach, pomocy Policji w kierowaniu ruchem drogowym oraz sorpcji płynów eksploatacyjnych i posprzątaniu drogi z pozostałości powypadkowych.
Niestety pomimo długotrwałej reanimacji będący na miejscu zdarzenia lekarz stwierdził zgon dwóch osób.
W trakcie prowadzonych działań ruch na drodze wojewódzkiej został zablokowany – Policja zorganizowała objazdy, następnie odbywał się wahadłowo.
Na miejsce zdarzenia udał się Oficer Operacyjny w dyspozycji Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach.
W działaniach ratowniczych brało udział 5 zastępów (26 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego, Prokurator oraz Policja.
Przyczyny tragicznego zdarzenia ustala Policja pod nadzorem Prokuratora.

Wronki – pożar piwnicy

W środę, 11 września o godz. 12.33 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze piwnicy w budynku mieszkalnym w miejscowości Wronki na ul. Orzechowej.
Oprócz dwóch zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Amica oraz OSP Wronki.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali wydobywający sie dym z pomieszczeń piwnicy, mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem SP i znajdowali się na zewnątrz.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wejściu ratowników w aparatach ODO do pomieszczeń piwnicy w celu lokalizacji pożaru, podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu na palące się materiały w kotłowni, oddymieniu i przewietrzeniu budynku oraz sprawdzeniu pomieszczeń miernikiem wielogazowym.
W działaniach gaśniczych brało udział 4 zastępów (17 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Silny wiatr i gwałtowne opady deszczu

W niedzielę 1 września oraz poniedziałek 2 września, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu szamotulskiego mieli pełne ręce roboty.
W niedzielę w godzinach wieczornych nastąpiło załamanie pogody, zaczął padać ulewny deszcz oraz nastąpiły silne porywy wiatru. Na skutki nie trzeba było długo czekać. Około godziny 18.50 do Dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach zaczęły napływać pierwsze zgłoszenia o zalanych piwnicach, pękniętych konarach drzew i poprzewracanych drzewach, które blokowały przejazd na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Szeroki zakres działań obejmował między innymi: zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wypompowywanie wody z zalanych piwnic, usuwanie połamanych drzew i konarów z drogi, udzielanie pomocy osobom w dotarciu na brzeg jeziora, zabezpieczanie uszkodzonej linii energetycznej oraz zasilanie respiratora z powodu braku prądu.
W wyniku silnego wiatru nieprzejezdne były niektóre drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Szybkie i sprawne usunięcie skutków było możliwe dzięki doskonałej współpracy jednostek z terenu powiatu szamotulskiego. Strażacy na bieżąco, otrzymując zgłoszenia o zaistniałych zdarzeniach, przemieszczali się tam, gdzie byli najbardziej potrzebni.
Strażacy walczyli ze skutkami opadów i silnych wiatrów przez kilka godzin, wykorzystując cały dostępny sprzęt.
W niedzielę i poniedziałek strażacy interweniowali łącznie przy 28 zdarzeniach, w tym (usuwanie połamanych drzew i konarów 19 razy, pompowanie wody 6 razy, udzielanie pomocy w dotarciu na brzeg 1 raz, zabezpieczenie linii energetycznej 1 raz, zasilanie respiratora 1 raz).
W działania było zaangażowanych 35 zastępów, 165 ratowników z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wronki – pożar poszycia leśnego

W sobotę, 31 sierpnia o godz. 18.34 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze poszycia leśnego w miejscowości Wronki na ul. Świerkowej.
Dyżurny Stanowiska Kierowania w Szamotułach niezwłocznie do zdarzenia zadysponował jeden zastęp OSP Amica oraz jeden zastęp OSP Wronki.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar poszycia leśnego.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu na palące się ścierniska. Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany wodą.
W działaniach gaśniczych brały udział 2 zastępy (12 ratowników) z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wronki – pożar żywopłotu

W poniedziałek, 12 sierpnia o godz. 08.54 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze żywopłotu w miejscowości Wronki na ul. Wyzwolenia.
Dyżurny SK w Szamotułach do zdarzenia zadysponował jeden zastęp OSP Amica oraz jeden zastęp OSP Wronki.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar żywopłotu, właściciel próbował gasić pożar za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu na palący się żywopłot. Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany wodą.
W działaniach gaśniczych brały udział 2 zastępy (12 ratowników) z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Kłodzisko – pożar ścierniska

W niedzielę, 11 sierpnia o godz. 16.30 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze ścierniska w miejscowości Kłodzisko gm. Wronki.
Dyżurny SK w Szamotułach do zdarzenia zadysponował jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach, jeden zastęp OSP Amica, jeden zastęp OSP Kłodzisko, dwa zastępy OSP Wronki oraz jeden zastęp OSP Wartosław.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar ściernisk.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu na palące się ścierniska. Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany wodą.
W działaniach gaśniczych brało udział 6 zastępów (31 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Poznań – Zlot Czerwonych Samochodów

W sobotę 3 sierpnia odbył się II Ogólnopolski Zlot Czerwonych Samochodów w Poznaniu przy ul. Pleszewskiej, organizowany przez OSP Poznań-Głuszyna, w którym uczestniczyła nasza jednostka.
W imprezie wzięło udział ponad 80 samochodów strażackich z całej Polski, należących do Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej oraz do prywatnych kolekcjonerów.
Zlot rozpoczął się przyjazdem kolumny wozów pod Centrum Handlowe Posnania, gdzie zorganizowano strażackie miasteczko. Podczas zlotu można było spotkać “rodzynki” wśród samochodów strażackich i nie tylko, na miejscu również byli przedstawiciele sklepów pożarniczych oraz firma Rosenbauer ze swoim autem gaśniczym. Całe popołudnie wypełnione było pokazami i zabawami dla najmłodszych.
Na zwiedzających oprócz wystawy specjalistycznego sprzętu, jakim na co dzień dysponują strażacy, czekał szereg atrakcji przygotowanych przez organizatora festynu.
Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zobaczyć, jak prawidłowo postępować z płonącym na patelni olejem i dowiedzieć się, dlaczego nie należy gasić oleju wodą.
Dodatkową atrakcją był pokaz gaszenia samochodu oraz pokazy dziecięcych drużyn pożarniczych, działających przy OSP Bieżyn, OSP Bielewo i OSP Dębinka.
Dla miłośników historii strażacy OSP Szewce zaprezentowali się w akcji gaśniczej z wykorzystaniem sikawki konnej.
Zlot był też okazją do nauki i przećwiczenia udzielania pierwszej pomocy, to za sprawą wolontariuszy Fundacji ENEA.
Największym zainteresowaniem na zlocie cieszył się najstarszy samochód marki Mercedes Benz z 1959 roku z jednostki OSP Kalinowa, pow. sieradzki, który nadal bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Organizatorem II Ogólnopolskiego Zlotu Czerwonych Samochodów w Poznaniu była Ochotnicza Straż Pożarna Poznań-Głuszyna przy współpracy Centrum Handlowego Posnania.

Więcej na:   TVP3 Poznań          lepszypoznan.pl        Piotr Żołdak        OSP.pl

Ordzin – pożar ścierniska i zboża na pniu

W niedzielę, 28 lipca o godz. 17.20 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze zboża na pniu w miejscowości Ordzin gm. Obrzycko.
Dyżurny SK w Szamotułach niezwłocznie do zdarzenia zadysponował jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach, jeden zastęp OSP Amica, jeden zastęp OSP Obrzycko, dwa zastępy OSP Ostroróg, jeden zastęp OSP Piotrowo oraz jeden zastęp OSP Binino.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar ściernisk oraz zboża na pniu na powierzchni ok. 2 hektarów.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu siedmiu prądów gaśniczych w natarciu na palące się ścierniska i zboże. Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany wodą.
W działaniach gaśniczych brało udział 7 zastępów (38 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Popowo – pożar ścierniska i zboża na pniu

W środę, 24 lipca o godz. 18.55 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze ścierniska w miejscowości Popowo gm. Wronki.
Dyżurny SK w Szamotułach do zdarzenia zadysponował dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach, jeden zastęp OSP Amica, jeden zastęp OSP Piotrowo, dwa zastępy OSP Wronki oraz jeden zastęp OSP Rzecin.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar ściernisk oraz zboża na pniu.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu czterech prądów gaśniczych w natarciu na palące się ścierniska i zboże. Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany wodą.
W działaniach gaśniczych brało udział 7 zastępów (33 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pożarowo – pożar ścierniska

W poniedziałek, 22 lipca o godz. 17.25 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze ścierniska w miejscowości Pożarowo gm. Wronki.
Dyżurny SK w Szamotułach do zdarzenia zadysponował jeden zastęp OSP Amica, jeden zastęp OSP Kłodzisko, dwa zastępy OSP Wronki oraz jeden zastęp OSP Lubowo.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar ściernisk.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu na palące się ścierniska. Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany wodą.
W działaniach gaśniczych brało udział 5 zastępów (25 ratowników) z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jasionna – pożar trawy

W czwartek, 4 lipca o godz. 16.01 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze trawy na nieużytkach rolnych w miejscowości Jasionna gm. Wronki.
Dyżurny SK w Szamotułach do zdarzenia zadysponował dwa zastępy OSP Wronki, jeden zastęp OSP Amica, jeden zastęp OSP Chojno oraz jeden zastęp OSP Jasionna.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar suchej trawy na nieużytkach rolnych.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu czterech prądów gaśniczych w natarciu na palącą się trawę oraz dogaszeniu pogorzeliska.
W działaniach gaśniczych brało udział 5 zastępów (21 ratowników) z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Służba Leśna.

Pęckowo – pożar ścierniska

W środę, 3 lipca o godz. 15.43 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze zboża i maszyny rolniczej w miejscowości Pęckowo gm. Obrzycko.
Oprócz jednego zastępu z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Obrzycko, OSP Piotrowo, OSP Ostroróg, OSP Słopanowo, OSP Amica oraz OSP Wronki.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar ścierniska na powierzchni ok. 1 hektara.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu czterech prądów gaśniczych w natarciu na palące się ściernisko, podaniu dwóch prądów gaśniczych w obronie na zagrożony rzepak.
Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został oborany przez właściciela i zalany wodą.
Spaleniu uległ 1 hektar ścierniska.
W działaniach gaśniczych brało udział 8 zastępów (45 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Smolnica – pożar młodnika sosnowego

W poniedziałek, 24 czerwca o godz. 12.14 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie od dyżurnego PAD Wronki o pożarze lasu w miejscowości Smolnica gm. Wronki.
Oprócz dwóch zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Baborowo, OSP Wronki, OSP Amica, OSP Jasionna, OSP Obrzycko, OSP Piotrowo, OSP Kłodzisko, OSP Słopanowo, OSP Samołęż, OSP Wartosław oraz Służby Leśne i Policja.
Ze względu na to, że pożar miał miejsce na granicy powiatów dyżurny SKKP w Czarnkowie do zdarzenia zadysponował zastępy OSP Lubasz oraz OSP Krucz.
Dodatkowo poderwane zostały dwa samoloty Dromader, które stanowiły wsparcie dla walczących z ogniem strażaków.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar młodnika sosnowego w oddziale 656.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu sześciu prądów gaśniczych w natarciu na palący się młodnik, dostarczaniu wody do pożaru, wykonaniu pasów ochronnych wspólnie z pracownikami Służby Leśnej. Punkt czerpania wody zorganizowano na pobliskich stawach.
Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany woda oraz oborany przez pracowników Służby Leśnej.
W działaniach gaśniczych brało udział 17 zastępów (75 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Służba Leśna, samoloty oraz Policja.

Nowa Wieś – pożar drzewa

W poniedziałek, 24 czerwca o godz. 11.34 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze drzewa w miejscowości Nowa Wieś na ul Kasztanowej gm. Wronki.
Dyżurny Operacyjny Powiatu do zdarzenia zadysponował jeden zastęp OSP Amica oraz powiadomił Policje.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar drzewa leżącego na poboczu drogi.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu na palące się drzewo.
W trakcie prowadzonych działań zostaliśmy zadysponowani do pożaru lasu w miejscowości Smolnica.
W działaniach gaśniczych brał udział 1 zastęp (4 ratowników) z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Policja.

Piotrowo – pożar poszycia leśnego

W niedzielę, 23 czerwca o godz. 15.24 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie od dyżurnego PAD Wronki o pożarze lasu w miejscowości Piotrowo gm. Obrzycko.
Oprócz jednego zastępu z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Piotrowo, OSP Obrzycko, OSP Amica, OSP Wronki oraz Służby Leśne i Pogotowie Energetyczne.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar poszycia leśnego w oddziale 989.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu pięciu prądów gaśniczych w natarciu na palące się poszycie leśne. Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany woda oraz oborany przez pracowników Służby Leśnej.
W działaniach gaśniczych brało udział 7 zastępów (37 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Służba Leśna oraz Pogotowie Energetyczne.

Jasionna – pożar młodnika

W czwartek, 20 czerwca o godz. 11.15 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie od dyżurnego PAD Wronki o pożarze lasu w miejscowości Jasionna gm. Wronki.
Oprócz jednego zastępu z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Amica, OSP Wronki, OSP Chojno, OSP Jasionna oraz Służby Leśne i Policja.
Dodatkowo poderwany został samolot Dromader, które stanowił wsparcie dla walczących z ogniem strażaków.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar młodnika w oddziale 455.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu pięciu prądów gaśniczych w natarciu na palący się młodnik oraz wykonaniu pasów ochronnych wspólnie z pracownikami Służby Leśnej. Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany woda oraz oborany przez pracowników Służby Leśnej.
W działaniach gaśniczych brało udział 6 zastępów (34 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Służba Leśna, samolot oraz Policja.

Smolnica – pożar młodnika

W środę, 19 czerwca o godz. 12.18 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze młodnika w miejscowości Smolnica gm. Wronki.
Dyżurny Operacyjny Powiatu niezwłocznie do zdarzenia zadysponował jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach, a także wozy bojowe OSP Amica, OSP Wronki, OSP Jasionna, OSP Samołęż, OSP Wartosław, OSP Słopanowo oraz Służby Leśne i Policje.
Ze względu na to, że pożar miał miejsce na granicy powiatów dyżurny SKKP w Czarnkowie do zdarzenia zadysponował zastępy OSP Lubasz, OSP Krucz oraz OSP Sokołowo.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar młodnika w oddziale 655.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu trzech prądów gaśniczych w natarciu na palący się młodnik. Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany woda oraz oborany przez pracowników Służby Leśnej. Na pobliskich stawach zorganizowano punkt czerpania wody.
W działaniach gaśniczych brało udział 11 zastępów (48 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Służba Leśna oraz Policja.

Jasionna – pożar lasu

We wtorek, 18 czerwca o godz. 19.43 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie od dyżurnego PAD Wronki o pożarze lasu w miejscowości Jasionna gm. Wronki.
Oprócz dwóch zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Wronki, OSP Chojno, OSP Amica, OSP Jasionna, OSP Obrzycko, OSP Samołęż, OSP Wartosław oraz Służby Leśne i Policja.
Ze względu na to, że pożar miał miejsce na granicy powiatów dyżurny SKKP w Czarnkowie do zdarzenia zadysponował zastępy z JRG Czarnków, OSP Lubasz, OSP Rosko, OSP Krucz, OSP Tarnówko oraz OSP Sokołowo.
Dodatkowo poderwany został samolot Dromader, które stanowił wsparcie dla walczących z ogniem strażaków.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar młodnika w oddziale 466.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu sześciu prądów gaśniczych w natarciu na palący się młodnik oraz wykonaniu pasów ochronnych wspólnie z pracownikami Służby Leśnej.
Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany woda oraz oborany przez pracowników Służby Leśnej.
W działaniach gaśniczych brało udział 16 zastępów (76 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Służba Leśna, samolot oraz Policja.

Jasionna – pożar lasu

We wtorek, 18 czerwca o godz. 17.27 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie od dyżurnego PAD Wronki o pożarze lasu w miejscowości Jasionna gm. Wronki.
Oprócz jednego zastępu z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Amica, OSP Wronki, OSP Chojno, OSP Jasionna, OSP Obrzycko oraz Służby Leśne i Policja.
Dodatkowo poderwany został samolot Dromader, które stanowił wsparcie dla walczących z ogniem strażaków.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar młodnika w oddziale 549.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu pięciu prądów gaśniczych w natarciu na palący się młodnik oraz wykonaniu pasów ochronnych wspólnie z pracownikami Służby Leśnej.
Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany woda oraz oborany przez pracowników Służby Leśnej.
W działaniach gaśniczych brało udział 7 zastępów (35 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Służba Leśna, samolot oraz Policja.

Smolnica – pożar lasu

We wtorek, 18 czerwca o godz. 9.45 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie od dyżurnego PAD Wronki o pożarze lasu w miejscowości Smolnica gm. Wronki.
Oprócz dwóch zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Amica, OSP Wronki, OSP Chojno, OSP Jasionna, OSP Obrzycko oraz Służby Leśne i Policja.
Ze względu na to, że pożar miał miejsce na granicy powiatów dyżurny SKKP w Czarnkowie do zdarzenia zadysponował zastępy OSP Lubasz, OSP Krucz oraz OSP Sokołowo.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar młodnika w oddziale 607.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu trzech prądów gaśniczych w natarciu na palący się młodnik. Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany woda oraz oborany przez pracowników Służby Leśnej.
W działaniach gaśniczych brało udział 11 zastępów (39 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Służba Leśna oraz Policja.

Jasionna – pożar lasu

W poniedziałek, 17 czerwca o godz. 13.35 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie od dyżurnego PAD Wronki o pożarze lasu w miejscowości Jasionna gm. Wronki.
Oprócz trzech zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Wronki, OSP Amica, OSP Jasionna oraz Służby Leśne i Policja.
Ze względu na to, że pożar miał miejsce na granicy powiatów dyżurny SKKP w Czarnkowie do zdarzenia zadysponował zastęp z JRG Czarnków oraz OSP Lubasz.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar młodnika w oddziale 547 i 549.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu sześciu prądów gaśniczych w natarciu na palący się młodnik. Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany woda oraz oborany przez pracowników Służby Leśnej.
W działaniach gaśniczych brało udział 11 zastępów (42 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Służba Leśna oraz Policja.

Groźny pożar na granicy powiatów

W sobotę, 15 czerwca o godz. 12.50 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze lasu na granicy powiatu szamotulskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego. Ogień pojawił się na terenie leśnictwa Smolnica i Klempicz.
Oprócz trzech zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Wronki, OSP Amica, OSP Chojno, OSP Jasionna, OSP Rzecin, OSP Wartosław, OSP Samołęż, OSP Piotrowo, OSP Obrzycko, OSP Ostroróg, Służba Leśna oraz Policja.
Ze względu na to, że pożar miał miejsce na granicy powiatów dyżurny SKKP w Czarnkowie zadysponował liczne zastępy Straży Pożarnej z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
Dodatkowo poderwane zostały trzy samoloty, które stanowiły wielkie wsparcie dla walczących z ogniem strażaków.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar ściółki leśnej, młodnika oraz uprawy leśnej w leśnictwie Smolnica i Klempicz.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądów gaśniczych w natarciu na palący się las. Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany woda oraz oborany przez pracowników Służby Leśnej.
W bardzo trudnej akcji gaśniczej, między innymi ze względu na wysoką temperaturę powietrza i ukształtowanie terenu w zdarzeniu brały udział 22 zastępy z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Służba Leśna, Policja oraz samoloty Dromader. Ogółem z ogniem walczyło ponad 100 strażaków.

Rzecin – pożar lasu

W piątek, 14 czerwca o godz. 15.00 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze lasu w miejscowości Rzecin gm. Wronki.
Oprócz dwóch zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Amica, OSP Rzecin oraz Służby Leśne.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar ściółki leśnej w oddziale 262.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu na palącą się ściółkę. Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany woda oraz oborany przez pracowników Służby Leśnej.
W działaniach gaśniczych brały udział 4 zastępy (16 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Służba Leśna.

Obelzanki – pożar lasu

W piątek, 14 czerwca o godz. 14.23 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze lasu w miejscowości Obelzanki gm. Wronki.
Oprócz dwóch zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Amica, OSP Wronki, OSP Jasionna oraz Służby Leśne.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar ściółki leśnej w oddziale 663 w leśnictwie Smolnica.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu na palącą się ściółkę. Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany woda oraz oborany przez pracowników Służby Leśnej.
W trakcie prowadzonych działań dwa zastępy JRG Szamotuły i OSP Amica zostały zadysponowane do kolejnego pożaru ściółki leśnej.
W działaniach gaśniczych brało udział 6 zastępów (30 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Służba Leśna oraz Policja.

Wronki – wypadek drogowy, jedna osoba poszkodowana

We wtorek, 11 czerwca o godz. 19.21 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Wronki na ul. Jana Pawła.
Dyżurny Operacyjny Powiatu do zdarzenia zadysponował zastęp OSP Baborowo, który w tym czasie przebywał na zabezpieczeniu powiatu szamotulskiego, zastęp OSP Amica, OSP Wronki oraz Policje.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali dwa samochody osobowe, które zderzyły się ze sobą. Kierujący i pasażerowie opuścili pojazdy przed przybyciem SP i znajdowali się w pobliżu.
W trakcie prowadzonych działań jedna osoba źle się poczuła i na miesce zadysponowano Zespół Ratownictwa Medycznego.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, rozłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach, przemieszczeniu pojazdów na pobocze drogi oraz sorpcji płynów eksploatacyjnych.
Osoba poszkodowana po przebadaniu przez ratowników ZRM została przewieziona do szpitala.
W czasie prowadzonych działań zastęp OSP Baborowo został zawrócony z trasy do jednostki.
W działaniach ratowniczych brały udział 2 zastępy (9 ratowników) z Ochotniczej Straży Pożarnej, Policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.
Przyczyny zdarzenia ustala Policja.

Jasionna – pożar lasu

W poniedziałek, 10 czerwca o godz. 17.36 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze lasu w miejscowości Jasionna gm. Wronki.
Oprócz trzech zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Amica, OSP Wronki, OSP Jasionna, OSP Kłodzisko, OSP Chojno, OSP Piotrowo oraz Służby Leśne, natomiast dyżurny SK w Czarnkowie do zdarzenia zadysponował jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Czarnkowie oraz OSP Krucz.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar młodnika oraz drzewa na zrębie w leśnictwie Jasionna.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu czterech prądów gaśniczych w natarciu na palące się drzewo na zrębie oraz podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu na palący się młodnik. Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany woda oraz oborany przez pracowników Służby Leśnej. Wodę do celów gaśniczych dowożono z punktów czerpania wody zlokalizowanych w odległości około 500m od miejsca pożaru. Zadysponowane przez Nadleśnictwo Wronki samoloty gaśnicze Dromader dokonały trzech zrzutów wody na źródło pożaru.
W trakcie dojazdu na miejsce zdarzenia strażacy OSP Jasionna zauważyli pożar trawy przy lesie.Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ugaszeniu pożaru trawy.
W działaniach gaśniczych brało udział 12 zastępów (54 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Służba Leśna, Policja oraz samoloty gaśnicze.

Chojno – dwa pożary poszycia leśnego

W sobotę, 8 czerwca o godz. 18.02 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze lasu w miejscowości Chojno leśnictwo Pustelnia gm. Wronki.
Oprócz dwóch zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Amica, OSP Wronki, OSP Jasionna, OSP Kłodzisko oraz Służby Leśne.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar ściółki leśnej w oddziale 636.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu trzech prądów gaśniczych w natarciu na palącą się ściółkę oraz dogaszeniu pogorzeliska.
W trakcie prowadzonych działań jeden zastęp JRG Szamotuły został zadysponowany do kolejnego pożaru ściółki leśnej.
W działaniach ratowniczych brało udział 7 zastępów (34 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Służba Leśna.

W sobotę, 8 czerwca o godz. 18.57 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło kolejne zgłoszenie o pożarze lasu w miejscowości Chojno leśnictwo Pustelnia gm. Wronki.
Oprócz jednego zastępu z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Chojno, OSP Rzecin, OSP Wartosław oraz Służby Leśne.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar ściółki leśnej w oddziale 373.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu na palącą się ściółkę oraz dogaszeniu pogorzeliska.
W działaniach ratowniczych brały udział 4 zastępy (18 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Służba Leśna.

Chojno – zawody sportowo-pożarnicze

W sobotę, 8 czerwca o godz. 15.00 na stadionie sportowym w Chojnie, odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP Miasta i Gminy Wronki. Otwarcia zawodów dokonał Pan Robert Dorna Wiceburmistrz Miasta i Gminy Wronki.
W trakcie trwania zawodów ok. godz. 18.00 liczne zastępy OSP zostały zadysponowane do dwóch pożarów poszycia leśnego w leśnictwie Pustelnia.
Na początku zawodów odbyły się konkurencje pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, startowało 6 drużyn, konkurencja składała się ze sztafety i ćwiczenia bojowego.
Wyniki przedstawiają się następująco:

1. OSP Wronki 1014,07 pkt
2. OSP Kłodzisko 1010,76 pkt
3. OSP Jasionna 1003,65 pkt
4. OSP Chojno 1003,04 pkt
5. OSP Samołęż 985,13 pkt
6. OSP Wartosław 983,80 pkt

W następnej kolejności wystartowali seniorzy mężczyźni – 11 drużyn i kobiety – 2 drużyny. Konkurencja seniorów składała się ze sztafety pożarniczej 7x50m i ćwiczenia bojowego.
Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

Seniorzy:
1. OSP Jasionna 103,82 pkt
2. OSP Wartosław 106,19 pkt
3. OSP Marianowo 113,16 pkt
4. OSP Kłodzisko 114,19 pkt
5. OSP Amica 114,22 pkt
6. OSP Chojno 115,01 pkt
7. OSP Samołęż 118,01 pkt
8. OSP Wronki 129,8 pkt
9. OSP Wróblewo 134,32 pkt
10. OSP Lubowo 135,11 pkt
11. OSP Rzecin 150,79 pkt

Kobiety:
1. OSP Wronki 150,78 pkt
2. OSP Chojno 193,76 pkt

W dalszej kolejności wystartowały drużyny chłopców starszych:

1. OSP Wartosław 112,7 pkt
2. OSP Kłodzisko 119,2 pkt

Rzecin – pożar trawy

W czwartek, 6 czerwca o godz. 12.00 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze poszycia leśnego w miejscowości Rzecin gm. Wronki.
Dyżurny SK w Szamotułach do zdarzenia zadysponował dwa zastępy OSP Wronki, jeden zastęp OSP Amica oraz jeden zastęp OSP Jasionna.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar trawy na rowie.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu na palącą się trawę oraz dogaszeniu pogorzeliska.
W działaniach ratowniczych brały udział 4 zastępy (21 ratowników) z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Samołęż – pożar dwóch domków letniskowych

We wtorek, 4 czerwca o godz. 16.37 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku, w którym może znajdować się mężczyzna oraz butle z gazem w miejscowości Samołęż gm. Wronki.
Oprócz dwóch zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Samołęż, OSP Wronki, OSP Amica, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali całkowicie objętym pożarem drewniany domek letniskowy oraz drugi, który był częściowo objęty pożarem. Właściciel znajdował się w pobliżu.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu na palące się budynki, wyniesieniu dwóch butli z gazem propan butan, schłodzeniu butli w pobliskim jeziorze, dogaszeniu pogorzeliska oraz rozebraniu części drewnianego budynku.
Osoba poszkodowana po przebadaniu pozostała na miejscu zdarzenia – nie wymagała hospitalizacji.
W działaniach ratowniczych brało udział 6 zastępów (29 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja.

Popowo – Dzień dziecka

W sobotę, 1 czerwca strażacy z OSP Amica prezentowali swoje umiejętności podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka w miejscowości Popowo.
Dzieci pod okiem prowadzących zapoznali się z pracą strażaków, mogły podziwiać sprzęt znajdujący się na samochodzie strażackim oraz usiąść za kierownicą wozu strażackiego „Florek”.
Każdy z Maluchów miał okazję użyć węża strażackiego, przymierzyć hełm i ubranie strażackie oraz usłyszeć dźwięk sygnałów strażackiego samochodu.
Zajęcia na festynie były połączeniem zabawy z przekazaniem bardzo istotnej wiedzy, która może w przyszłości zaowocować uratowaniem życia.
Uśmiech i zadowolenie nie znikało z twarzy uczestników festynu.

Wronki – powiatowy Dzień Strażaka

W sobotę 18 maja br. we Wronkach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.
Msza Święta w intencji strażaków powiatu szamotulskiego została odprawiona w kościele pw. św. Katarzyny we Wronkach przez księdza Kanonika Janusza Małuszka oraz księdza Kanonika Pawła Pawlickiego kapelana strażaków MiG Wronki.
Po mszy nastąpił przemarsz ulicami miasta na Plac Targowy we Wronkach, gdzie odbyły się główne uroczystości.
Przemarsz prowadziła Wroniecka Orkiestra Dęta, za nią sztandar Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, pododdział Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach prowadzony przez asp. sztab. Łukasza Wiernickiego, dalej sztandary jednostek OSP powiatu szamotulskiego, delegacje OSP z terenu powiatu, zaproszeni goście oraz mieszkańcy powiatu szamotulskiego.
Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości mł. bryg. Tomaszowi Grelakowi złożył dowódca uroczystości dh Leszek Nawrocki.
Zaproszonych gości powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach mł. bryg. Ireneusz Pers.
W uroczystości wzięli udział:
– posłowie na sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– europarlamentarzyści,
– Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu mł. bryg. Tomasz Grelak,
– Starosta Powiatu Szamotulskiego Beata Hanyżak,
– Wójtowie i Burmistrzowie powiatu szamotulskiego,
– Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach dh Stefan Kaszkowiak,
– Funkcjonariusze Policji i Służby Więziennej,
– Prezesi Zarządów Miejsko- Gminnych i Gminnych Związku OSP, Komendanci Gminni OSP oraz inni druhowie OSP powiatu szamotulskiego,
– Przedstawiciele Nadleśnictwa,
– Funkcjonariusze Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szamotułach,
– mieszkańcy powiatu.
Następnie wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.
Złoty Znak Związku otrzymała:
– OSP Jasionna
Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał:
– dh Bartosz Nowak z OSP Wartosław.
Wyższe stopnie służbowe w Państwowej Straży Pożarnej otrzymali:
– stopień aspiranta sztabowego otrzymał aspirant Adam Wiernicki,
– stopień aspiranta otrzymał młodszy aspirant Marek Greczka,
– stopień starszego ogniomistrza otrzymał ogniomistrz Dariusz Kuchta,
– stopień młodszego ogniomistrza otrzymali starszy sekcyjny Marek Jaworski, Paweł Urban, Michał
Kaczmarek, Marcin Damse oraz Gracjan Coda
– stopień starszego strażaka otrzymali strażak Maciej Rybarczyk, Mikołaj Skąpski, Michał Turek.
Po zakończeniu uroczystości zaproszono wszystkich obecnych na grochówkę i przygotowany festyn strażacki.

OSP Amica na Festynie Rodzinnym i Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach

W sobotę, 18 maja strażacy z OSP Amica prezentowali swoje umiejętności podczas Festynu Rodzinnego w miejscowości Popowo.
Dzieci pod okiem prowadzących zapoznali się z pracą strażaków, mogły podziwiać sprzęt znajdujący się na samochodzie strażackim oraz usiąść za kierownicą wozu strażackiego „Florek”.
Zajęcia na pikniku były połączeniem zabawy z przekazaniem bardzo istotnej wiedzy, która może w przyszłości zaowocować uratowaniem życia.
Uśmiech i zadowolenie nie znikało z twarzy uczestników festynu.

Strażacy odwiedzili dzieci w Przedszkolu Amica Kids

Strażacy na wizycie w przedszkolu chętnie opowiadali o swojej pracy, zaprezentowali sprzęt stanowiący wyposażenie jednostki oraz zaprosili dzieci do wozu strażackiego „Florek”.
Każdy z Maluchów miał okazję użyć węża strażackiego, przymierzyć hełm i ubranie strażackie oraz usłyszeć dźwięk sygnałów strażackiego samochodu.
Zajęcia w przedszkolu były połączeniem zabawy z przekazaniem bardzo istotnej wiedzy, która może w przyszłości zaowocować uratowaniem życia.
Uśmiech i zadowolenie nie znikało z twarzy przedszkolaków.

Wronki – pożar nieużytków

We wtorek, 23 kwietnia o godz. 13.29 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze łąki w pobliżu lasu w miejscowości Wronki
Dyżurny SK niezwłocznie do zdarzenia zadysponował wozy bojowe OSP Amica, OSP Wronki, OSP Chojno oraz powiadomił Policje.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali palącą się suchą trawę na powierzchni ok. 0,5 hektara, w pobliżu znajdował się las oraz wiał silny wiatr.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu sześciu prądów gaśniczych w natarciu na palącą się trawę oraz dogaszeniu pogorzeliska.
Pożar powstał prawdopodobnie w wyniku zerwania linii energetycznej.
W działaniach ratowniczych brało udział 5 zastępów (25 ratowników) z Ochotniczej Straży Pożarnej, Służba Leśna, Pogotowie Energetyczne oraz Policja.

Mokrz – pożar poszycia leśnego

W poniedziałek, 22 kwietnia o godz. 15.47 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie od dyżurnej z Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Wronki, która informowała o pożarze lasu w nadleśnictwie Mokrz.
Oprócz dwóch zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Chojno, OSP Rzecin, OSP Amica, OSP Jasionna, OSP Wronki, Służba Leśna oraz Policja.
Ze względu na to, że pożar miał miejsce na granicy powiatów dyżurny SKKP w Czarnkowie zadysponował 8 zastępów Straży Pożarnej z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
Lasy Państwowe na miejsce zdarzenia zadysponowały samolot Dromader.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar młodnika oraz lasu na powierzchni ok.0,5ha. W tym samym czasie na miejsce dotarł przedstawiciel Nadleśnictwa Wronki.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu sześciu prądów gaśniczych w natarciu na palący się młodnik i drzewostan sosnowy. Po chwili na miejsce przybył samolot Dromader, który dokonał sześciu zrzutów wody. Po ugaszeniu pożaru teren pogorzeliska został zalany wodą.
W działaniach ratowniczych brało udział 16 zastępów (78 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policja oraz Służba Leśna.

Rzecin – pożar poszycia leśnego

W poniedziałek, 15 kwietnia o godz. 13.23 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie o pożarze poszycia leśnego w miejscowości Rzecin.
Oprócz dwóch zastępów z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Chojno, OSP Amica, OSP Wronki, Służba Leśna oraz Policja.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar poszycia leśnego na powierzchni ok. 6 arów.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu trzech prądów gaśniczych w natarciu na palące się poszycie leśne oraz dogaszeniu pogorzeliska.
Do działań został wysłany samolot gaśniczy Dromader, który dokonał jednego zrzutu wody.
W działaniach ratowniczych brało udział 5 zastępów (23 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Służba Leśna oraz Policja.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

W pierwszy i drugi weekend kwietnia w strażnicy OSP Wronki odbył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z jednostek OSP powiatu szamotulskiego, w tym 3 strażaków z naszej jednostki.
W trakcie trwania kursu ratownicy zdobywali wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.
Jest nam miło poinformować, że w dniu 14 kwietnia przed komisją państwową.trzech naszych ratowników pozytywnie zdało egzamin.

Wróblewo – pożar kotłowni

W środę, 3 kwietnia o godz. 22.24 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które informowało o pożarze budynku mieszkalnego, mieszkańcach opuszczających budynek oraz braku osób poszkodowanych.
Dyżurny SKKP w Szamotułach niezwłocznie do zdarzenia zadysponował jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szamotułach, jeden zastęp OSP Amica, dwa zastępy OSP Wronki, jeden zastęp OSP Wróblewo, jeden zastęp OSP Brodziszewo, który w tym czasie przebywał na zabezpieczeniu rejonu powiatu szamotulskiego oraz Pogotowie Energetyczne.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar w kotłowni oraz zadymione pomieszczenia w budynku. Mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem SP i znajdowali się na zewnątrz.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu działań, wejściu do budynku w aparatach ODO w celu lokalizacji pożaru, podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu na palące się materiały w kotłowni, przewietrzeniu i oddymieniu pomieszczeń budynku, wyniesieniu i dogaszeniu nadpalonego opału na zewnątrz, sprawdzeniu pomieszczeń kamerą termowizyjną w celu wykluczenia innych zarzewi ognia oraz sprawdzeniu pomieszczeń miernikiem wielogazowym.
Na miejsce zdarzenia przybyło Pogotowie Energetyczne, które odłączyło dopływ prądu do budynku.
W trakcie prowadzonych działań zastęp JRG Szamotuły został zawrócony do jednostki.
W działaniach ratowniczych brało udział 5 zastępów (23 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Pogotowie Energetyczne.

Chojno Młyn – pożar budynku mieszkalnego

W piątek, 22 lutego o godz. 00.18 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wpłynęło zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które informowało o pożarze drewnianego budynku mieszkalnego oraz mieszkańcach, którzy opuścili budynek w miejscowości Chojno Młyn gm. Wronki. CPR przekazało informacje, że w pobliżu znajduje się w drewniana stodoła oraz kolejne budynki mieszkalne.
Oprócz czterech zastępów z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szamotułach do zdarzenia wyjechały także wozy bojowe OSP Chojno, OSP Wronki, OSP Amica oraz OSP Rzecin.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali drewniany budynek mieszkalny, który cały objęty był ogniem. Mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem SP i znajdowali się w pobliżu (2 osoby dorosłe, 2 dzieci). W bliskiej odległości znajdowała się drewniana stodoła oraz drewniany budynek mieszkalny. Właściciel poinformował strażaków, że dopływ prądu do budynku został wyłączony i w budynku znajduje sie butla propan-butan.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu działań ratowniczo-gaśniczych, podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu na palący się budynek, podaniu dwóch prądów gaśniczych w obronie na pobliską stodołę, wyniesieniu dwóch butli propan-butan, schładzaniu butli, dokonaniu pomiarów butli kamerą termowizyjna oraz rozebraniu części konstrukcji budynku.
Spaleniu uległ cały drewniany budynek mieszkalny typ holenderski.
Straty wyniosły 70 tysięcy, natomiast uratowano mienie o wartości 300 tysięcy.
W działaniach ratowniczych trwających blisko 4 godziny brało udział 10 zastępów (37 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wronki – zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowca LPR

We wtorek, 12 lutego o godz. 11.33 dyżurny Stanowiska Kierowania PSP w Szamotułach odebrał zgłoszenie od dyżurnego Ratownictwa Medycznego o konieczności zabezpieczenia lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Wronki.
Dyżurny operacyjny powiatu do zdarzenia zadysponował jeden zastęp OSP Amica oraz dwa zastępy OSP Wronki.
Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu i zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca LPR oraz pomocy w transporcie pacjentki do śmigłowca.
W działaniach ratowniczych brały udział 3 zastępy (12 ratowników) z Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec LPR.

Podsumowanie roku

W środę, 6 lutego 2019 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, na które przybyli: Prezes Zarządu – Jacek Rutkowski, Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych – Marcin Bilik, Doradca Prezesa Zarządu – Andrzej Kadziński, Dyrektor ds. inwestycji – Tomasz Machaj, Burmistrz MiG Wronki – Mirosław Wieczór, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach – mł. bryg. Ireneusz Pers oraz Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP we Wronkach – dh Andrzej Liszkowski. Zebranie otworzyła i zaproszonych gości powitała Prezes OSP Amica dh Marta Napierała – Werner. Tego typu spotkanie – tak jak w innych jednostkach jest okazją do podsumowań, podziękowań oraz przedstawienia planów na przyszłość.

Strażacy z Amiki w zeszłym roku 51 razy wyjeżdżali do różnych zdarzeń, w tym 3 razy poza gminę Wronki. Działalność druhów to nie tylko pomaganie podczas akcji, ale również uczestniczenie w spotkaniach z dziećmi i uczenie ich zasad udzielania pierwszej pomocy czy przybliżanie im strażackiego fachu. Druhowie z Amiki wspierają także fundację Amicis, pomagając im w przedsięwzięciach, o czym wspomniał obecny na zebraniu prezes Amica S.A. Jacek Rutkowski.

To jest coś szczególnego pracować dla kogoś innego, to jest coś szczególnego dawać z siebie więcej niż mamy zapisane w umowie o pracę. W naszej firmie jest wielu ludzi, którzy pracują dla innych, inicjują przedsięwzięcia, między innymi sportowe. Ważne jest to , aby robić coś dla drugiego, ale są takie grupy w naszej firmie, które nie tylko robią coś dla naszych pracowników, ale także dla całej gminy. Taką grupą jest ta, w której dzisiaj jestem, druhny i druhowie, wy dajecie z siebie najwięcej. Drugą grupą są ludzie, którzy wiele robią dla Fundacji Amicis, wy także z tą grupą się przenikacie.

Każdy z was kieruje się innymi motywacjami, aby być w straży, jedni wynieśli to z rodziny, drudzy po prostu tego chcą, ale większość z was nie kalkuluje, czy im się to przyda, czy przez to awansują, czy będą więcej zarabiać. Po prostu chcecie to robić – i to jest bezcenne

– mówił podczas zebrania Jacek Rutkowski

Walne zebranie to również okazja do wręczenia odznaczeń dla druhów. Złoty medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Marcin Górowski. Odznaczony również został wraz z Robertem Kubiakiem za wysługę 20 lat w mundurze strażackim. Ich kompan Romuald Ziółek otrzymał odznaczenie za wysługę 30 lat, a druhna Monika Sikora-Gałązka za 10. Odznaką Strażak Wzorowy uhonorowany został Łukasz Roj. Wręczenia medali i odznaczeń dokonali: mł.bryg. Ireneusz Pers – komendant Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, dh Andrzej Liszkowski – prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Wronkach oraz dh Marta Napierała Werner – prezes OSP Amica

Jednostka poza licznym kursami i szkoleniami, może pochwalić się nowym sprzętem, który trafił na wyposażenie. Nowoczesny defibrylator, sprzęt do wyważania drzwi czy nowe ubrania specjalne pomogą druhom nieść pomoc i dbać o bezpieczeństwo – nie tylko w Amice.