Podsumowanie 2013 roku

W dniu 19 grudnia br. druhowie OSP Amica pomagali Fundacji Amicis w dostarczeniu świątecznych paczek dla dzieci w miejscowości Miłkowo, Chojno i Wronki.

W dniu 10 grudnia br. druhowie OSP Amica pomagali Fundacji Amicis w dostarczeniu świątecznych paczek dla dzieci w miejscowości Krosin.

W dniu 15 grudnia br. druhowie OSP Amica pomagali Fundacji Amicis w dostarczeniu świątecznych paczek dla dzieci w miejscowości Lubasz.

W dniu 09 grudnia br. druhowie OSP Amica pomagali Fundacji Amicis w dostarczeniu świątecznych paczek dla dzieci w miejscowości Tarnówko.

W dniu 06 grudnia br. druhowie OSP Amica pomagali Fundacji Amicis w dostarczeniu paczek świątecznych dla dzieci z przedszkola w Wieleniu.

30 listopad 2013r. – Pożar poddasza budynku mieszkalnego – Nowa Wieś
W sobotę 30 listopada o godz. 07.50 Dyżurny Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach odebrał zgłoszenie o pożarze poddasza budynku mieszkalnego w miejscowości Nowa Wieś gm. Wronki.
Dyżurny SKKP w Szamotułach do zdarzenia zadysponował trzy zastępy (GCBA, GBARt, SH 21) z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szamotułach, dwa zastępy OSP Wronki oraz jeden zastęp OSP Amica.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia jednostek Straży Pożarnej ratownicy zastali zadymione pomieszczenia w budynku mieszkalnym, mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem jednostek Straży Pożarnej.
Działania jednostek Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu na źródło pożaru, przewietrzeniu pomieszczeń oraz sprawdzeniu za pomocą kamery termowizyjnej pomieszczeń budynku czy nie występują inne źródła pożaru.
Straty wyniosły 1 tys., natomiast uratowano mienie o wartości 200 tys.
W działaniach brało udział 23 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

14 listopad 2013r. – Amica Wronki – Centrum Serwisowe – pożar na hali
W dniu 14 listopada br. Ochrona zakładu została poinformowana o pożarze na wydziale Centrum Serwisowego.
Pracownik Ochrony zakładu alarmuje OSP Amica oraz powiadamia Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Szamotułach o zaistniałym pożarze.
Na miejsce zdarzenia udają się dwa zastępy OSP Amica.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej ratownicy zauważyli, że nastąpiła już ewakuacja pracowników na zewnątrz budynku, wyłączony został dopływ prądu elektrycznego oraz otrzymali informację o jednej osobie poszkodowanej, która może znajdować się w hali.
Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji jednej osoby poszkodowanej, udzieleniu pomocy medycznej oraz ugaszeniu pożaru .
Głównym celem ćwiczeń na obiekcie było sprawdzenie czasów dojazdu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu, sprawdzenie możliwości ewakuacji i udzielaniu pierwszej pomocy medycznej, ocena wzajemnej współpracy służb i podmiotów przewidzianych do współdziałania.
Była to również okazja do zapoznania się z obiektem, z zagrożeniem pożarowym, zaopatrzeniem wodnym oraz z drogami ewakuacyjnymi.
Doświadczenia nabyte podczas tych działań z pewnością będą procentowały przy prowadzeniu realnych akcji.
Po zakończeniu ćwiczeń kierownik wydziału oprowadził ćwiczących strażaków po obiektach w celu zapoznania się z występującymi zagrożeniami oraz warunkami budowlanymi.

14 październik 2013r. – Spotkanie z uczniami w Szkole Podstawowej nr 1
Dnia 14 października 2013 roku, druhowie z OSP Amica poprowadzili spotkanie z uczniami klasy VI B Szkoły Podstawowej nr 1 we Wronkach. Celem spotkania było zapoznanie szóstoklasistów z zawodem Strażaka, który często łączy w sobie pasję zwłaszcza strażaków ochotników.
Czas spotkania został wykorzystany na zapoznanie uczniów z wyposażeniem samochodu strażackiego, praktyczną naukę użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.
Najwięcej czasu poświęcono na zagadnienia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem wykonywali wszystkie ćwiczenia.
Zaplanowany czas okazał się za krótki. Każdy chciał czynnie uczestniczyć w ćwiczeniach.
Bardzo cieszy fakt, że młodzi ludzie są chłonni takiej wiedzy.
Jesteśmy otwarci i z przyjemnością weźmiemy udział w kolejnych takich spotkaniach, w celu krzewienia tak ważnej wiedzy.
W dowód podziękowania otrzymaliśmy kartkę z podziękowaniami podpisaną przez uczniów klasy VIB.

09 październik 2013r. – Pożar podczas prac remontowych
W dniu 9 października 2013 r. ok. godziny 13 nasza jednostka została wezwana na teren placu oddziału remontowego, gdzie doszło do pożaru silosu.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia ratownicy zauważyli, że podczas rozbiórki silosu filtrującego, nastąpiło zapalenie się znajdujących wewnątrz filtrów oraz pozostałego pyłu.
Pracownicy dokonujący rozbiórki próbowali ugasić pożar za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego w postaci gaśnic proszkowych.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prąd wody z szybkiego natarcia w celu schłodzenia silosu, a następnie po odkręceniu osłon został podany jeden prąd piany w celu ugaszenia palących się wewnątrz filtrów.
W działaniach trwających ok. 1 godz. brało udział 6 strażaków.

28 – 29 września 2013r. – Borne Sulinowo – szkolenie dla strażaków OSP Amica
W dniu 28 i 29 września br. strażacy z naszej jednostki udali się do miejscowości Borne Sulinowo, gdzie odbyło się szkolenie.
Celem szkolenia było przygotowanie strażaka – ratownika do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych na terenach leśnych. Zanim przystąpiliśmy do szkolenia, każdy z nas przeszedł badania lekarskie.
Podczas szkolenia uczyliśmy się;
o procesie spalania i rozwoju pożaru lasu,
o gaszeniu pożarów lasów i środkach gaśniczych w tym celu stosowanych,
o działaniach w czasie innych miejscowych zagrożeń,
o ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia.
Tego wszystkiego uczyliśmy się w trakcie wycieczki rowerowej po lesie. Po pierwszym dniu szkolenia wystąpił dla nas miejscowy zespół, który przygotował dla nas różne konkursy i zabawy. Następnego dnia zwiedzaliśmy bunkry.

17 września 2013r. – Amica Wronki Wydział Płyt Grzejnych – Pożar w szatni
W dniu 17 września br. Ochrona zakładu została poinformowana o pożarze na wydziale płyt grzejnych w pomieszczeniach szatni na drugim piętrze.
Pracownik Ochrony zakładu alarmuje OSP Amica oraz powiadamia Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Szamotułach o pożarze.
Na miejsce zdarzenia udają się dwa zastępy OSP Amica, natomiast dyżurny SK w Szamotułach dodatkowo do zdarzenia dysponuje jeden zastęp JRG Szamotuły oraz dwa zastępy OSP Wronki.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów ratownicy zauważyli, że nastąpiła ewakuacja pracowników na zewnątrz oraz otrzymali informację o dwóch osobach poszkodowanych, które mogą znajdować się w pomieszczeniach szatni.
Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji dwóch osób poszkodowanych przy pomocy podnośnika SH-18, udzieleniu pomocy medycznej osobom poszkodowanym, ugaszeniu pożaru w pomieszczeniach szatni oraz przewietrzeniu pomieszczeń.
Na miejsce zdarzenia przybył Dowódca JRG w Szamotułach kpt. Przemysław Chojan, który wspólnie ze służbami BHP i P.poż przyglądał się nad prawidłowym przeprowadzeniem warunków ewakuacji.
Głównym celem ćwiczeń na obiekcie było sprawdzenie czasów dojazdu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu, sprawdzenie możliwości ewakuacji i udzielaniu pierwszej pomocy medycznej, ocena wzajemnej współpracy służb i podmiotów przewidzianych do współdziałania.
Była to również okazja do zapoznania się z obiektem, z zagrożeniem pożarowym, zaopatrzeniem wodnym oraz z drogami ewakuacyjnymi.
Doświadczenia nabyte podczas tych działań z pewnością będą procentowały przy prowadzeniu realnych akcji.
Po zakończeniu ćwiczeń kierownik wydziału oprowadził ćwiczących strażaków po obiektach w celu zapoznania się z produkcją, występującymi zagrożeniami oraz warunkami budowlanymi.

W dniu 11 września br. jeden zastęp OSP Amica zabezpieczał mecz Błękitni Wronki – Sparta Szamotuły, który odbył się na stadionie we Wronkach przy ul. Leśnej.

W dniu 06 września dwa zastępy OSP Amica zabezpieczały imprezę, która odbyła się na stadionie sportowym przy ul. Leśnej.

W dniu 30 lipca br. jeden zastęp OSP Amica przy użyciu pompy szlamowej, wypompował wodę z zalanej hali – dział narzędziowni.

W dniu 29 czerwca roku jeden zastęp OSP Amica zorganizował pokaz ratownictwa medycznego i pokaz gaśniczy dla dzieci w miejscowości Wartosław z okazji Dnia Dziecka.

W dniu 25 czerwca br. o godz. 17.00 jeden zastęp OSP Amica przy użyciu pompy szlamowej, wypompował wodę z zalanej hali magazynowej.

W dniu 25 czerwca o godz. 16.25 jeden zastęp OSP Amica usuwał plamę oleju na magazynie wyrobów gotowych w Amice, która powstała na wskutek pęknięcia węża hydraulicznego od wózka widłowego.

W dniu 24 czerwca jeden zastęp OSP Amica przy współpracy Fundacji Amicis zorganizował pokaz ratownictwa medycznego i pokaz gaśniczy dla dzieci w Szkole Podstawowej – Lubasz.

19 czerwca 2013r. – Amica Wronki – Pożar w budynku biurowym
W dniu 19 czerwca br. ochrona zakładu została poinformowana o pożarze w budynku biurowca oraz jednej osobie poszkodowanej.
Pracownik ochrony alarmuje OSP Amica, która na miejsce zdarzenia udaje się dwoma zastępami.
Głównymi celami było sprawdzenie czasów dojazdu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu, sprawdzenie możliwości ewakuacji i udzielaniu pierwszej pomocy medycznej, ocena wzajemnej współpracy służb i podmiotów przewidzianych do współdziałania.
Była to również okazja do zapoznania się z obiektem, z zagrożeniem pożarowym, zaopatrzeniem wodnym oraz z drogami ewakuacyjnymi.
Doświadczenia nabyte podczas tych działań z pewnością będą procentowały przy prowadzeniu realnych akcji.
Na zakończenie pracownicy spróbowali swoich sił w praktycznym gaszeniu pożarów, zapalona została ropa w wannach, która była gaszona trzema rodzajami gaśnic – proszkową, śniegową oraz pianową.

16 czerwca 2013r. – Chojno – Zawody sportowo-pożarnicze
W niedzielę 16 czerwca br. w Chojnie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP MiG Wronki. Otwarcia zawodów dokonał dh Stefan Kaszkowiak Komendant Gminny Straży Pożarnych we Wronkach.
Następnie odbyły się konkurencje Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: Chłopców startowało 7 drużyn, Dziewcząt startowało 5 drużyny. Zadaniem MDP było pokonanie rowu o szerokości 1,5 metra, płotków o wysokości 0,7m, rozpoznanie sprzętu pożarniczego poprzez prawidłowe ułożenie nazw sprzętu i napełnienie tarczy wodą za pomoc± hydronetki z odległości 3 metrów.
Następnie wystartowali chłopcy starsi 2 drużyny, a w dalszej kolejności seniorzy mężczyźni 13 drużyn i kobiety 3 drużyny. Konkurencja seniorów składała się ze sztafety i ćwiczenia bojowego.
Zawody odbywały się zgodnie z regulaminem zawodów zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w Warszawie i Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie.
Podsumowania zawodów dokonał Pan Ryszard Firlet Przewodniczący Rady MiG Wronki, pogratulował zwycięzcom i wręczył im puchary, dyplomy.

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

Seniorzy:
1. OSP Jasionna 104 pkt. – będzie reprezentować MiG Wronki na zawadach powiatowych jednostek OSP
2. OSP Kłodzisko 112 pkt.
3. OSP Lubowo 119 pkt.
4. OSP Marianowo 121 pkt.
4. OSP Rzecin 121 pkt.
5. OSP Wronki I 122 pkt.
6. OSP Chojno 126 pkt.
7. OSP Amica 129 pkt.
8. OSP Wronki II 132 pkt.
9. OSP Samołęż 133 pkt.
10. OSP Wartosław 135 pkt.
11. OSP Ćmachowo 145 pkt.
12. Wróblewo 155 pkt.

Kobiety:
1. OSP Lubowo 144 pkt. – będzie reprezentować MiG Wronki na zawadach powiatowych jednostek OSP
2. OSP Wronki 160 pkt.
3. OSP Jasionna 170 pkt.

Chłopcy starsi:
1. OSP Wronki 138 pkt.
2. OSP Chojno 140 pkt.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – Chłopcy:
1. OSP Wronki I 45 pkt.
2. OSP Chojno 53 pkt.
3. OSP Wronki II 54 pkt.
4. Ćmachowo 75 pkt.
5. OSP Jasionna 85 pkt.
6. OSP Wróblewo 86 pkt.
7. OSP Wartosław 97 pkt.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – Dziewczyny:
1. OSP Chojno 71 pkt.
2. OSP Wronki 75 pkt.
3. OSP Wartosław 88 pkt.
4. OSP Kłodzisko 89 pkt.
5. OSP Ćmachowo 213,0 pkt.

W dniu 09 czerwca w miejscowości Mierzyn odbył się Dzień Dziecka, w którym uczestniczyła nasza jednostka.

W dniu 09 czerwca w miejscowości Wróblewo odbył się Dzień Dziecka, w którym uczestniczyła nasza jednostka.

W dniu 01 czerwca w Bobulczynie odbył się Dzień Dziecka, w którym uczestniczyła nasza jednostka.

W dniu 27 maja jeden zastęp OSP Amica usuwał plamę oleju na terenie zakładu Amica.

W dniu 08 maja jeden zastęp OSP Amica udzielał pierwszej pomocy osobie poszkodowanej na wdziale montażu.

05 maja 2013r. – Dzień Strażaka.
W niedzielę 5 maja br., w miejscowości Chojno odbyły się obchody Dnia Strażaka w Gminie Wronki.
O godz. 14.30 nastąpiła zbiórka jednostek OSP MiG Wronki na palcu manewrowym OSP Wronki, następnie odbył się przejazd ulicami miasta do kościoła w Chojnie, gdzie została odprawiona msza św. w intencji strażaków MiG Wronki.
Po mszy św. kapelan strażaków ksiądz Kanonik Paweł Pawlicki poświęcił nowy samochód ratowniczo – gaśniczy OSP Amica, który jednostka otrzymała w ubiegłym roku.
Życzenia od dh Waldemara Pawlaka Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, odczytał dh Andrzej Liszkowski Prezes Zarządu Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach.
Życzenia strażakom z okazji ich święta złożył Pan Mirosław Wieczór Burmistrz MiG Wronki.
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony dh Marcin Górowski z OSP Amica.

Pożar sadzy w kominie – Wronki.
W sobotę 13 kwietnia br. o godz. 11.54 Dyżurny Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach odebrał zgłoszenie o pożarze sadzy w kominie w miejscowości Wronki na ul. Łąkowej.
Dyżurny do zdarzenia zadysponował dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach, dwa zastępy OSP Wronki oraz jeden zastęp OSP Amica.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia jednostek Straży Pożarnej ratownicy zastali palące się sadze w kominie oraz zadymione jedno pomieszczenie budynku mieszkalnego, mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem Straży Pożarnej.
Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, założeniu sita kominowego i ugaszeniu palącej się sadzy, przewietrzeniu pomieszczeń budynku mieszkalnego oraz sprawdzeniu pomieszczeń za pomocą kamery termowizyjnej.
W akcji gaśniczej brało udział 19 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach i jednostki OSP.

23 marca 2013r. – Zakończenie kursu podstawowego.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach przeprowadziła szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wronki i Ostroróg, które odbyło się w dwóch grupach w strażnicy OSP Wronki.
Szkolenie było realizowane na podstawie programu „System szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”, program obejmuje 104 godziny zajęć teoretycznych, praktycznych oraz bhp.
W dniu 23 marca 2013r. w świetlicy OSP Wronki szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Pożar drewnianego garażu – Popowo.
W środę 13 marca br. o godz. 22.18 Dyżurny Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach odebrał zgłoszenie o pożarze drewnianego garażu w miejscowości Popowo gm. Wronki.
Dyżurny SK do zdarzenia zadysponował jeden zastęp GBARt OSP Amica, trzy zastępy (GCBA, GBARt, SLRr) z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach, cztery zastępy OSP Wronki, jeden zastęp OSP Chojno, Pogotowie Ratunkowe oraz powiadomił Policję i Pogotowie Energetyczne.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia jednostek Straży Pożarnej ratownicy zastali palący się drewniany garaż, który był przybudowany do budynku mieszkalnego.
Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu działań, podaniu trzech prądów gaśniczych w natarciu na palący się garaż, podaniu dwóch prądów gaśniczych w obronie budynku mieszkalnego, przeszukaniu budynku w celu wykluczenia ewentualnych osób poszkodowanych, wyniesieniu butli propan – butan i jej schłodzeniu, przewietrzeniu i oddymieniu pomieszczeń, sprawdzeniu za pomocą kamery termowizyjnej pomieszczeń w celu wykluczenia ukrytych ognisk pożaru.
Spaleniu uległ drewniany garaż, samochód osobowy Citroen C5 oraz narzędzia warsztatowe.
Straty wyniosły 30 tys., natomiast uratowano mienie o wartości 500 tys.
W akcji trwających 3 godz. brało udział 39 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach i jednostek OSP, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne oraz Policja.

28 luty 2013r. – Zebranie sprawozdawcze za rok 2012.
W dniu 28 lutego 2013 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Amica, na które przybył Prezes Zarządu Amica Wronki Pan Jacek Rutkowski, Doradca Prezesa Zarządu Amica Wronki Pan Andrzej Kadziński, W-ce Prezes ds. operacyjnych Pan Marcin Bilik, Starosta Powiatu Szamotulskiego Pan Paweł Kowzan, st.kpt. Ireneusz Pers – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, dh Stefan Kaszkowiak – Komendant Miejsko – Gminny ZOSP RP we Wronkach.
Zebranie otworzyła i zaproszonych gości powitała Prezes OSP Amica dh Marta Napierała – Werner, na przewodniczącego zebrania wybrano dh Łukasza Kawkę, a na protokolanta wybrano dh Łukasza Hodrycha. Sprawozdanie z działalności za 2012 rok i plan działalności na rok bieżący przedstawił dh Łukasz Kawka.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjne przedstawiał dh Marcin Górowski.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej walne zebranie udzieliło Zarządowi OSP Amica absolutorium za rok sprawozdawczy.
Nastepnie dokonano wręczenia odznaczeń za wysługę lat oraz przedstawiono prezentację multimedialna z działań OSP.
Odznakę za wysługę 50 lat w OSP otrzymał dh Jan Hibner, odznakę za wysługę 45 lat w OSP otrzymał dh Władysław Garncarek, odznakę za wysługę 25 lat w OSP otrzymał dh Jacek Kucharczyk, Romuald Ziołek, odznakę za wysługę 20 lat w OSP otrzymał dh Radosław Smolarkiewicz, odznakę za wysługę 15 lat w OSP otrzymał dh Marcin Górowski, Krzysztof Hercka, Robert Kubiak, odznakę za wysługę 5 lat w OSP otrzymały dh Jolanta Kalinowska, Katarzyna Kubiak, Julita Przybył, Anna Grzelak, Monika Sikora – Gałązka, Iwona Kaprykowska, Marta Napierała – Werner, Halina Roj. W 2012 roku OSP Amica pozyskała następujący sprzęt: nowy samochód GBARt 2,5/24 marki MERCEDES ATEGO, mundur wyjściowy 15 kpl, hełm bojowy – 12szt, pas bojowy – 12szt, zatrzaśnik – 12szt, linki ratownicze, spodniobuty, rękawice specjalne, wąż W52, wąż W75.
Prezes Jacek Rutkowski złożył podziękowanie wszystkim druhnom i druhom za bezinteresowną pomoc niesioną innym ludziom, za poświęcenie własnego wolnego czasu, oraz życzył dalszych sukcesów w naszej pracy.
Paweł Kowzan – Starosta Powiatu Szamotulskiego złożył podziękowanie wszystkim druhnom i druhom za bezinteresowną pomoc niesioną innym ludziom, życzył dalszych sukcesów w naszej pracy, podziękował zarządowi Amica Wronki S.A. za dotrzymanie słowa i spełnienia marzania strażaków w postaci zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
st. kpt. Ireneusz Pers – Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach podziękował za kolejny rok współpracy między jednostkami z terenu powiatu, podziękował zarządowi Amica Wronki S.A. za zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz za przekazanie samochodu marki STAR 244L do jednostki OSP Podrzewie.
Prezes OSP Amica podziękowała wszystkim członkom OSP Amica za dotychczasową działalność w naszej jednostce. Podziękowała również kierownictwu Amica Wronki S.A. za udzielenie daleko idącej pomocy w sprawie działania OSP.
Jednostka liczy aktualnie 51 członków czynnych (w tym 13 kobiet) i 4 członków honorowych.
OSP Amica w roku 2012 uczestniczyła 19 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 3 raz, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 16 razy.

Pożar budynku mieszkalnego – Wronki.
W sobotę 09 lutego 2013r. o godz. 14.18 Dyżurny Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach odebrał zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Wronki na ul. Poznańskiej.
Osoba zgłaszająca poinformowała dyżurnego SK, że wewnątrz może znajdować się jedna osoba.
Dyżurny do zdarzenia zadysponował jeden zastęp OSP Amica, trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szamotułach, cztery zastępy OSP Wronki, Pogotowie Ratunkowe oraz powiadomił Policję.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia jednostek Straży Pożarnej ratownicy zastali palące się mieszkanie na poddaszu budynku mieszkalnego oraz dwie osoby, które opuściły budynek przed przybyciem jednostek Straży.
Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wprowadzeniu ratowników z jednym prądem gaśniczym do mieszkania w celu zlokalizowania pożaru oraz odnalezieniu osoby przebywającej w mieszkaniu, po kilku minutach zlokalizowano pożar oraz częściowo zwęglonego mężczyznę – właściciela mieszkania, w międzyczasie uruchomiono agregat oddymiający i przewietrzono mieszkania.
Działania jednostek Straży Pożarnej trwały 4 godz.
W akcji ratowniczej brało udział 32 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach i jednostek OSP, Pogotowie Ratunkowe oraz Policja.

W dniu 18 stycznia jeden zastęp OSP Amica prowadził działania w usuwaniu zwisów śnieżnych i sopli lodu na Serwisie Amica.