Zebranie sprawozdawcze

W czwartek, 17 marca 2022 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszej jednostki, na które przybyli: Prezes Zarządu Amica S.A – Jacek Rutkowski, Pierwszy Wiceprezes Zarządu – Marcin Bilik, Doradca Prezesa Zarządu – Andrzej Kadziński, Starosta Powiatu szamotulskiego – Beata Hanyżak, Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Wronki – Robert Dorna, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach – st. bryg. Ireneusz Pers, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP we Wronkach – dh Stefan Kaszkowiak oraz zaproszeni goście z zakładu Amica S.A. oraz druhny i druhowie.

Zebranie otworzyła i zaproszonych gości powitała Prezes OSP Amica dh Marta Napierała – Werner. Tego typu spotkanie – tak jak w innych jednostkach jest okazją do podsumowań, podziękowań oraz przedstawienia planów na przyszłość.
Strażacy z Amiki w zeszłym roku 75 razy wyjeżdżali do różnych zdarzeń: pożary – 24 razy, miejscowe zagrożenia – 45 razy, alarmy fałszywe – 6 razy. Działalność druhów to nie tylko pomaganie podczas akcji, ale również wspieranie fundacji Amicis, pomagając im w przedsięwzięciach, o czym wspomniał obecny na zebraniu prezes Amica S.A. Jacek Rutkowski.
Sprawozdanie z działalności za rok 2021 i plan działalności na rok bieżący przedstawił dh Łukasz Kawka.
Sprawozdanie Finansowe przedstawiła dh Iwona Kaprykowska, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjne przedstawiała dh Monika Pollok.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej walne zebranie udzieliło Zarządowi OSP Amica absolutorium za rok sprawozdawczy.

Jednostka poza licznym kursami i szkoleniami, może pochwalić się nowym sprzętem, który trafił na wyposażenie. Nowe ubrania specjalne, motopompa pływająca, rękawice strażackie, węże pożarnicze, pilarka do drewna Stihl oraz nowe hełmy firmy Rosenbauer pomogą strażakom nieść pomoc i dbać o bezpieczeństwo – nie tylko w Amice.