Ćwiczenia jednostek OSP

W sobotę, 20 maja o godz.9.00 rozpoczęły się ćwiczenia gminne jednostek OSP, które odbyły się na terenie rekreacyjnym Olszynki.
W ćwiczeniach wzięły udział następujące jednostki: OSP Amica, OSP Ćmachowo, OSP Kłodzisko, OSP Lubowo, OSP Rzecin, OSP Samołęż, OSP Wartosław, OSP Wróblewo, OSP Wronki oraz jeden zastęp z JRG Szamotuły, który nadzorował wykonywanie zadania, wsparł swoją wiedzą i doświadczeniem druhny i druhów z OSP. Ćwiczeniom przyglądał się również zaproszony gościnnie strażak z OSP Lusowo.
Tematem ćwiczeń było pokazanie metod dostarczania wody na duże odległości, taktyka działań strażaków pracujących podczas występowania wielkopowierzchniowych pożarów lasów. Wykorzystywanie metod przetłaczania i przepompowywania wody podczas długotrwałych działań gaśniczych.
Celem ćwiczeń było przedstawienie tematyki gaszenia pożarów lasów przez strażaków, demonstracja wybranych technik dostarczania wody na duże odległości oraz omówienie i prowadzenie taktyki działań ratowniczo-gaśniczych strażaków podczas wielkopowierzchniowych pożarów lasów w trudno dostępnych miejscach z utrudnionym dojazdem, współdziałanie ze Służbami Leśnymi i Państwową Strażą Pożarną, doskonalenie działań gaśniczych w trudnych warunkach leśnych.
Celem nadrzędnym było doskonalenie technik przetłaczania i przepompowywania wody oraz możliwości pełnego wykorzystania wydajności stosowanych pomp pożarniczych. Wykonane ćwiczenia miały za zadanie pokazać jakim ważnym elementem w tego typu działaniach jest zbiornik pojazdu pożarniczego lub ustawiony przenośny zbiornik zewnętrzny.
Ćwiczenia te pokazały jak przesłać wodę na duże odległości bez przepompowywania jej przez zbiornik lecz przetłaczając ją za pomocą pomp.
Ćwiczenia miały za zadanie również pokazanie możliwości połączenia obu technik równolegle co daje jednocześnie oszczędne korzystanie i nie niszczenie dróg leśnych, pojazdów pożarniczych, ekonomicznie mniejsze zużycie paliwa, a co najważniejsze bezpieczeństwo użytkowników czyli ludzi.
Ćwiczenia miały również za zadanie pokazanie obu systemów pod względem wad i zalet oraz przydatności ich do stosowania podczas działań ratowniczych. Strażacy przekonali się jak niezwykle ważnym argumentem przemawiającym za przetłaczaniem jest bezpieczeństwo rot gaśniczych poprzez zachowanie ciągłości podawania środków gaśniczych.
Cel ćwiczeń został osiągnięty.
Do ćwiczeń użyto również zakupioną w zeszłym roku pompę powodziową dużej wydajności LWT250K na przyczepie, o wydajności 250 metrów sześciennych na godzinę.
Dziękuję wszystkim strażakom OSP, którzy brali udział, za zaangażowanie i profesjonalne podejście do ćwiczeń oraz za to, że poświęcili swój czas wolny aby te ćwiczenia mogły się odbyć na taką dużą skalę.
Podziękowania kieruję również w stronę KP PSP w Szamotułach oraz obecnemu na miejscu ćwiczeń zastępowi z JRG Szamotuły za cenne wskazówki, wsparcie techniczne i merytoryczne.
Podziękowania należą się również Dyrektorowi WOKu za udostępnienie terenu.

Opracował: dh Marek Marcinkowski
Zdjęcia: OSP Wronki, OSP Amica