Zebranie sprawozdawcze za rok 2022

W środę, 1 marca 2023 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszej jednostki, na które przybyli: Prezes Zarządu Amica S.A – Jacek Rutkowski, Pierwszy Wiceprezes Zarządu – Marcin Bilik, Zastępca Starosty Powiatu szamotulskiego – Rafał Zimny, Burmistrza Miasta i Gminy Wronki – Mirosław Wieczór, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach – st. bryg. Ireneusz Pers, zaproszeni goście z zakładu Amica S.A. oraz druhny i druhowie OSP Amica.

Zebranie otworzyła i zaproszonych gości powitała Prezes OSP Amica dh Marta Napierała – Werner. Tego typu spotkanie – tak jak w innych jednostkach jest okazją do podsumowań, podziękowań oraz przedstawienia planów na przyszłość.

Strażacy z Amiki w zeszłym roku 90 razy wyjeżdżali do różnych zdarzeń: pożary – 24 razy, miejscowe zagrożenia – 64 razy, alarmy fałszywe – 2 razy (w tym 1 raz poza gminę Wronki). Działalność druhów to nie tylko pomaganie podczas akcji, ale również wspieranie fundacji Amicis, pomagając im w przedsięwzięciach.
Sprawozdanie z działalności za rok 2022 i plan działalności na rok bieżący przedstawił dh Łukasz Kawka.
Sprawozdanie Finansowe przedstawiła dh Iwona Kaprykowska, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjne przedstawiał dh Marcin Górowski.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej walne zebranie udzieliło Zarządowi OSP Amica absolutorium za rok sprawozdawczy.

Walne zebranie to również okazja do wręczenia odznaczeń dla strażaków.
Wysługę lat otrzymali: Jan Hibner – 60 lat, Władysław Garncerek – 55 lat, Andrzej Małecki – 50 lat, Romuald Ziołek, Jacek Kucharczyk – 35 lat, Radosław Smolarkiewicz, Wojciech Lewicki – 30 lat, Łukasz Kawka, Marcin, Górowski, Robert Kubiak, Janusz Gendera, Robert Hercka – 25 lat, Marta Napierała – Werner, Iwona Kaprykowska, Katarzyna Kubiak, Halina Roj – 15 lat, Krzysztof Juracki, Marcin Małecki, Piotr Krzyżaniak, Marcin Jerzy – 10 lat
Wręczenia odznaczeń dokonali: st. bryg. Ireneusz Pers – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach oraz dh Marta Napierała Werner – Prezes OSP Amica.
Jednostka poza licznym kursami i szkoleniami, może pochwalić się nowym sprzętem, który trafił na wyposażenie. Nowe ubrania specjalne, ubrania koszarowe, rękawice strażackie, myjka ciśnieniowa, dyski sygnalizacyjne czy maski do aparatu powietrznego pomogą druhnom i druhom nieść pomoc i dbać o bezpieczeństwo – nie tylko w Amice.