Edukacja i profilaktyka

Na naszej stronie znajdą Państwo wiele cennych informacji oraz pomocnicze materiały edukacyjne przeznaczone dla strażaków i nauczycieli, przydatne podczas prowadzenia spotkań i zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Cele
– Rozwijanie świadomości dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
– Zapobieganie innym groźnym wypadkom i zagrożeniom zdrowia, życia ludzkiego i środowiska naturalnego.
– Skuteczne przeciwdziałanie niepokojącej liczbie pożarów, zwłaszcza tych z udziałem ofiar śmiertelnych.
– Zapobieganie podpaleniom oraz antyspołecznym zachowaniom, które mogą być przyczyną powstania takich zdarzeń.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, dzieci i młodzież oraz zainteresowanych strażaków od odwiedzenia naszej strony.

Zespół Edukacja i Profilaktyka Pożarowa