Stop pożarom traw!

To już dziś!

13 marca 2020 roku rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW. 

Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.
Podczas pożarów traw wypala się nie tylko flora, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół, ale także giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów.
Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca.
W tej kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także wspierają nas Lasy Państwowe.
W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce,  aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów).
Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na  40 974 800 złotych.
Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut.

Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich.
W Polsce w 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych.
W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.

Na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku na 10 821 wszystkich odnotowanych pożarów, a około 19% czyli 2107 interwencji związanych było z pożarami traw, w których na szczęście nikt nie ucierpiał.

Najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano w powiecie konińskim i mieście Konin oraz w Poznaniu i powiecie poznańskim.

W ramach kampanii „STOP  POŻAROM  TRAW” została uruchomiona strona internetowa http://www.stoppozaromtraw.pl/ – tu znajdziesz wszystkie potrzebne materiały!

Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.

Wypalanie traw to problem, z którym strażacy zmagają się co roku. Choć rośnie świadomość społeczna w tej kwestii, to jednak nadal są ludzie, którzy myślą, że wypalanie traw użyźnia ziemię.

Warto przypomnieć, że wypalanie traw jest surowo zabronione. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. – Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie, można nawet trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat.

FanPage Kampanii: https://www.facebook.com/stoppozaromtraw/

Sezon 2019 : http://www.straz.gov.pl/porady/Sezon_2019

Strona Lasów Państwowych: http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/nie-wypalajcie-traw-wspolny-apel-strazakow-i-lesnikow

Pliki do pobrania:

Prezentacja Stop Pożarom Trawa (*.zip) – spakowane 32 slajdy w formacie *.jpg

Prezentacja Stop Pożarom Traw 2020 (Power Point *.ppt)

Opracowanie na podstawie KG PSP –  mł. bryg. Lucyna Rudzińska