Statystyka

Udział OSP Amica, w działaniach ratowniczych, w latach 2013-2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Razem 16 22 31 24 30 51 60 37
Pożary 5 9 12 6 10 22 38 21
Miejscowe zagrożenia 11 12 14 16 20 26 18 13
Alarmy Fałszywe 0 1 5 2 0 3 4 3
Poza terenem gminy 0 2 0 0 0 3 4 2