Statystyka

Udział OSP Amica, w działaniach ratowniczych, w latach 2007-2017
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Razem 36 44 40 48 19 19 16 22 31 24 30
Pożary 11 16 6 0 1 3 5 9 12 6 10
Miejscowe zagrożenia 25 28 34 48 18 16 11 12 14 16 20
Alarmy Fałszywe 0 1 0 0 0 0 0 1 5 2 0
Poza terenem gminy 1 3 0 2 1 0 0 2 0 0 0
Ilość akcji ratowniczo-gaśniczych przeprowadzonych przez jednostki OSP MiG Wronki, w latach 2007-2017
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Razem 270 342 314 337 362 239 219 299 336 330 368
Pożary 45 77 48 48 51 39 39 51 86 59 44
Miejscowe zagrożenia 223 263 266 284 309 206 180 245 243 263 319
Alarmy Fałszywe 2 2 0 5 0 0 0 3 7 8 4
Poza terenem gminy 19 11 8 9 12 12 4 12 16 8 9
Poza terenem powiatu 1 1 0 1 2 1 0 4 0 0 1
Udział poszczególnych jednostek OSP MiG Wronki, w działaniach ratowniczych, w latach 2007-2017
Jednostka OSP 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wronki 216 282 245 274 284 202 190 240 291 267 305
Amica 36 44 40 41 19 19 16 22 31 24 30
Chojno 27 21 22 25 30 17 16 33 44 34 46
Jasionna 7 7 5 5 16 7 7 13 10 6 6
Samołęż 6 11 1 3 12 1 1 8 5 5 7
Marianowo 3 3 1 7 10 6 3 5 5 4 5
Ćmachowo 3 6 7 5 24 7 3 7 8 8 7
Wróblewo 6 2 10 4 9 7 1 11 2 5 4
Kłodzisko 11 13 8 7 9 6 3 10 6 5 8
Lubowo 12 4 11 11 6 4 1 8 11 9 14
Rzecin 0 7 5 7 6 6 3 2 5 5 3
Wartosław 6 3 4 1 9 4 3 7 10 9 6