Statystyka

Udział OSP Amica, w działaniach ratowniczych, w latach 2013-2019

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Razem 16 22 31 24 30 51 60
Pożary 5 9 12 6 10 22 38
Miejscowe zagrożenia 11 12 14 16 20 26 18
Alarmy Fałszywe 0 1 5 2 0 3 4
Poza terenem gminy 0 2 0 0 0 3 4