Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

We wtorek, 15 czerwca 2021 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej jednostki, na które przybyli: Prezes Zarządu Amica S.A – Jacek Rutkowski, Pierwszy Wiceprezes Zarządu – Marcin Bilik, Doradca Prezesa Zarządu – Andrzej Kadziński, Zastępca Starosty Powiatu szamotulskiego – Rafał Zimny, Burmistrza Miasta i Gminy Wronki – Mirosław Wieczór, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach – st. bryg. Ireneusz Pers, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach – dh Stefan Kaszkowiak oraz zaproszeni goście z zakładu Amica S.A.
Zebranie otworzyła i zaproszonych gości powitała Prezes OSP Amica dh Marta Napierała – Werner. Tego typu spotkanie – tak jak w innych jednostkach jest okazją do podsumowań, podziękowań oraz przedstawienia planów na przyszłość.
Strażacy z Amiki w zeszłym roku 50 razy wyjeżdżali do różnych zdarzeń: pożary – 28 razy, miejscowe zagrożenia – 19 razy, alarmy fałszywe – 3 razy (w tym 3 razy poza gminę Wronki). Działalność druhów to nie tylko pomaganie podczas akcji, ale również wspieranie fundacji Amicis, pomagając im w przedsięwzięciach, o czym wspomniał obecny na zebraniu prezes Amica S.A. Jacek Rutkowski.
Sprawozdanie z działalności za rok 2020 i plan działalności na rok bieżący przedstawił dh Łukasz Kawka.
Sprawozdanie Finansowe przedstawiła dh Iwona Kaprykowska, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjne przedstawiał dh Marcin Górowski.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej walne zebranie udzieliło Zarządowi OSP Amica absolutorium za rok sprawozdawczy.
Walne zebranie to również okazja do wręczenia odznaczeń dla druhów.
– Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został dh Łukasz Kawka
– Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczone zostały dh Marta Napierała-Werner i dh Halina Roj.
Druh Karol Woźnicki otrzymał odznaczenie za wysługę 35 lat w mundurze strażackim, jego kompan dh Aleksander Małecki otrzymał odznaczenie za wysługę 15 lat, a druhna Monika Skotnicka, Marlena Gumna i druh Patryk Strzelecki, Arkadiusz Kaszkowiak za 5 lat służby.
Wręczenia medali i odznaczeń dokonali: st.bryg. Ireneusz Pers – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, dh Stefan Kaszkowiak – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Szamotułach oraz dh Marta Napierała Werner – prezes OSP Amica.
Kolejnym punktem naszego zebrania były wybory nowego zarządu.

W wyniku wyborów wybrano Zarząd OSP Amica:
Prezes – dh Marta Napierała – Werner
Wiceprezes – dh Łukasz Kawka
Wiceprezes – naczelnik – dh Robert Kubiak
Z-ca naczelnika – dh Marcin Małecki
Sekretarz – dh Iwona Kaprykowska
Skarbnik – dh Halina Roj
Gospodarz – dh Łukasz Roj
Członek zarządu – dh Karol Woźnicki
Członek zarządu – dh Paweł Konkol

W wyniku wyborów wybrano Komisję Rewizyjną OSP Amica:
Przewodniczący – dh Monika Skotnicka
Wiceprzewodniczący – dh Marcin Górowski
Członek komisji – dh Piotr Krzyżaniak

Jednostka poza licznym kursami i szkoleniami, może pochwalić się nowym sprzętem, który trafił na wyposażenie. Nowe ubrania specjalne, ubrania koszarowe, rękawice strażackie, smok pływający czy nowe hełmy firmy Rosenbauer pomogą druhom nieść pomoc i dbać o bezpieczeństwo – nie tylko w Amice.