Nowi ratownicy w szeregach OSP na terenie powiatu szamotulskiego

24 listopada 2019 r. zakończyło się organizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”, które rozpoczęło się 19 października 2019 r.
Szkolenie realizowane było w systemie weekendowym. Wzięli w nim udział druhny i druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu szamotulskiego.
Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem „System Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez Komendanta Głównego PSP.
Kadrę dydaktyczną stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach.
Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo-gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów, powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy.
Ponadto w miesiącu październik strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli test w komorze dymowej znajdującej się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Poznaniu.
Test w komorze przygotował i sprawdził umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas).
24 listopada 2019 r. komisja egzaminacyjna w składzie mł. kpt. Miłosz Nowak – przewodniczący, kpt. Marcin Kina, dh Krzysztof Jopp przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 38 druhów, w tym 8 kobiet.
Nowi adepci sztuki pożarniczej w znaczący sposób wzmocnią siłę potencjału ratowniczego poszczególnych jednostek OSP z terenu powiatu szamotulskiego.
Ukończenie powyższego szkolenia, posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz aktualnego ubezpieczenia pozwala strażakom-ratownikom z jednostek OSP na bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i wykonywanie zadań w zastępie.
Serdecznie gratulujemy otrzymania pierwszych „szlifów strażackich”.

Źródło: szamotuly.psp.wlkp.pl
Zdjęcia: PSP Szamotuły