Ćwiczenia w Amice – ewakuacja budynku laboratorium i biura rozwoju

W czwartek 24 września pracownik ochrony alarmuje OSP Amica, która na miejsce zdarzenia udaje się jednym zastępem oraz powiadamia Stanowisko Kierowania w Szamotułach o zaistniałej sytuacji.
Dyżurny Stanowiska Kierowania na miejsce zdarzenia dodatkowo dysponuje jeden z JRG Szamotuły.
Głównymi celami było sprawdzenie czasów dojazdu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu, sprawdzenie możliwości ewakuacji, ocena wzajemnej współpracy służb i podmiotów przewidzianych do współdziałania.
Była to również okazja do zapoznania się z obiektem, z zagrożeniem pożarowym, zaopatrzeniem wodnym oraz z drogami ewakuacyjnymi.
Dzięki regularnym ćwiczeniom pracownicy firmy oraz Ochotnicza Straż Pożarna Amica, która ma swoją siedzibę na terenie zakładu, mogą doskonalić umiejętności w przypadku nagłego zagrożenia i stresujących sytuacji.
Doświadczenia nabyte podczas tych działań z pewnością będą procentowały przy prowadzeniu realnych akcji.