Ćwiczenia w Amice – ewakuacja hali produkcyjnej – wydział płyt grzejnych

Pracownik ochrony alarmuje OSP Amica, która na miejsce zdarzenia udaje się dwoma zastępami oraz powiadamia Stanowisko Kierowania w Szamotułach o zaistniałej sytuacji. Dyżurny SK na miejsce zdarzenia dysponuje dwa zastępy OSP Wronki.
Głównymi celami było sprawdzenie czasów dojazdu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu, sprawdzenie możliwości ewakuacji i udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy , ocena wzajemnej współpracy służb i podmiotów przewidzianych do współdziałania.
Była to również okazja do zapoznania się z obiektem, z zagrożeniem pożarowym, zaopatrzeniem wodnym oraz z drogami ewakuacyjnymi.
Doświadczenia nabyte podczas tych działań z pewnością będą procentowały przy prowadzeniu realnych akcji.