Walne zebranie sprawozdawcze

W środę, 18 stycznia 2017 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, na które przybyli:

Prezes Zarządu Amica S.A. – Jacek Rutkowski, Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych – Marcin Bilik, Doradca Prezesa Zarządu – Andrzej Kadziński, Przedstawiciel Starosty Powiatu Szamotulskiego – Andrzej Grzeszczyk, Burmistrz MiG Wronki – Mirosław Wieczór, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach – mł. bryg. Ireneusz Pers, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach – dh Stefan Kaszkowiak oraz Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP we Wronkach – dh Andrzej Liszkowski.

Zebranie otworzyła i zaproszonych gości powitała Prezes OSP Amica dh Marta Napierała-Werner, na przewodniczącego zebrania wybrano dh Łukasza Kawkę, a na protokolanta wybrano dh Iwonę Kaprykowską. Sprawozdanie z działalności za rok 2016 i plan działalności na rok bieżący przedstawił dh Łukasz Kawka. Sprawozdanie finansowe przedstawiła dh Iwona Kaprykowska, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjne przedstawiła dh Monika Sikora-Gałązka.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej zarzšd OSP Amica otrzymał absolutorium za rok sprawozdawczy. Minutą ciszy uczono pamięć zmarłych druhów z terenu powiatu szamotulskiego. Na zakończenie przedstawiono prezentację multimedialna z działań OSP.

W 2016 roku OSP Amica pozyskała następujący sprzęt i umundurowanie: kamerę termowizyjną, pompę szlamową, poduszki wysokociśnieniowe, radiotelefon przewoźny i przenośny Motorola, ubranie specjalne i koszarowe, buty strażackie, szelki bezpieczeństwa, mundur wyjściowy – damski i męski.

Jednostka liczy aktualnie 45 członków czynnych (w tym 11 kobiet) i 4 członków honorowych. OSP Amica w roku 2016 uczestniczyła 30 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów – 6 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 22 razy, alarm fałszywy 2 razy.

One Reply to “Walne zebranie sprawozdawcze”

  1. Pingback: buy viagra

Dodaj komentarz